OrganoClick AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2015

Fjärde kvartalet blev en stark avslutning på året. Försäljningen för gruppen under kvartalet har växt med totalt 57 % i jämförelse med fjärde kvartalet 2014. Detta har framförallt drivits av OrganoWoods försäljning mot den professionella byggsektorn som alltmer blivit OrganoWoods viktigaste kundgrupp. Totalt under 2015 har försäljningen ökat med 46 % i jämförelse med 2014 och den totala försäljningen blev 30,5 miljoner kr.

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2015

Koncernen jämfört med 2014 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,60 miljoner kr (2,92).

» Rörelsesultatet uppgick till -7,39 miljoner kr (-4,07).

Tolv månader, 1 januari – 31 december 2015

Koncernen jämfört med 2014 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 30,46 miljoner kr (20,89).  

» Rörelseresultatet uppgick till -20,79 miljoner kr (-14,25).

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

För mer information kontakta:

Mårten Hellberg, VD

Tel.: 08-684 001 10

Email: marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bankaktiebolag. 

Taggar:

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.

Prenumerera

Citat

Fjärde kvartalet blev en stark avslutning på året. Försäljningen för gruppen under kvartalet har växt med totalt 57 % i jämförelse med fjärde kvartalet 2014.
Mårten Hellberg, VD