OrganoClick AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2016

Report this content

Fjärde kvartalet blev en stark avslutning på året med en organisk försäljningsökning för gruppen om ca 40 % i jämförelse med fjärde kvartalet 2015. Framförallt har OrganoWoods försäljning mot den professionella byggsektorn ökat kraftigt men vi har även börjat få intäkter inom OrganoClicks övriga affärsområden även om de fortfarande utgör en liten del av gruppens omsättning. Totalt för helåret blev gruppens försäljning ca 39 miljoner kr (exkl. förvärvet av Biokleen) vilket är en organisk försäljningsökning om ca 28 %. Förvärvet av Biokleen adderar ytterligare försäljning (pro-forma) om ca 23 miljoner kr för 2016 vilket ger en pro-forma försäljning för gruppen om ca 62 miljoner kr.

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.


Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2016

Koncernen jämfört med 2015 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 6,42 miljoner kr (4,60).

» Rörelseresultatet uppgick till -9,62 miljoner kr (-7,39).


Tolv månader, 1 januari – 31 december 2016

Koncernen jämfört med 2015 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,85 miljoner kr (30,46).

» Rörelseresultatet uppgick till -29,74 miljoner kr (-20,79).

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

........................................................................................ 

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD, 08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

........................................................................................ 

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 08.30.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Fjärde kvartalet blev en stark avslutning på året med en organisk försäljningsökning för gruppen om ca 40 % i jämförelse med fjärde kvartalet 2015.
Twittra det här

Citat

Totalt för helåret blev gruppens försäljning ca 39 miljoner kr (exkl. förvärvet av Biokleen) vilket är en organisk försäljningsökning om ca 28 %.
VD Mårten Hellberg OrganoClick AB