OrganoClick AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020

Report this content

"Andra kvartalet var det mest osäkra kvartal vi någonsin gått in i som listat bolag. Vi visste inte om vi skulle få ett stort omsättningstapp eller komma lindrigt undan den ekonomiska storm som Covid-19 medfört. Nu kan vi konstatera att vår tillväxtresa fortsatt med en försäljningsökning om drygt 10 % under kvartalet till 36,1 (32,7) miljoner kr. Vi förbättrade även lönsamheten och nådde en stor milstolpe genom att för första gången någonsin som listat bolag redovisa ett "positivt nettoresultat om 0,9 (-0,3) miljoner kr för koncernen!"

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2020

Koncernen jämfört med andra kvartalet 2019 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 36,06 (32,71) miljoner kr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 42,1 (42,9) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,77 (3,73) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,12 (-1,08) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till 0,88 (-0,29) miljoner kr

 

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2020

Koncernen jämfört med första halvåret 2019 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 58,31 (54,86) miljoner kr.

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 42,5 (44,1) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,40 (4,53) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,17 (-3,08) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -4,18 (-3,24) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 8:30.

Taggar:

Prenumerera