OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2015

"Försäljningen för gruppen ökade med 44 procent i jämförelse med tredje kvartalet 2014 och blev totalt 7,1 miljoner kronor. Totalt har försäljningen ökat med 44 procent under 2015 i jämförelse med 2014.

Inom affärsområdet Fiberkompositer & pappersprodukter pågår för närvarande ett intensivt arbete. Testproduktion av OrganoClicks första produkt, ett nytt lättviktsmaterial för begravningskistor, pågår sedan augusti. Kommersiell produktion bedöms starta i slutet av året. 

Vi kommer att jobba vidare med vår internationella expansion enligt plan och med detta arbete bädda för en fortsatt stark försäljningstillväxt."

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2015  

Koncernen jämfört med 2014 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 7,15 miljoner kr (4,96).     

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,46 miljoner kr (-3,29).  

1 januari – 30 september 2015  

Koncernen jämfört med 2014 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 25,86 miljoner kr (17,97).     

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14,16 miljoner kr (-10,33).

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

För mer information kontakta:

Mårten Hellberg, VD

Tel.: 08-684 001 10

Email: marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB. 

Taggar:

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.

Prenumerera

Snabbfakta

Nettoomsättningen för OrganoClick AB (publ) ökade med 44,2 % under tredje kvartalet 2015 i jämförelse med 2014.
Twittra det här