OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2016

"Vårt tredje kvartal har efter sommarmånaderna varit fullt av aktiviteter. Vi har tecknat avtal om vårt första förvärv, erhållit testorders på våra bindemedel OC-biobinder™ och kört produktionstester med tre större tillverkare av nonwoven. I juni blev vi även färdiga och godkända som leverantör till en större tillverkare av kabelstrumpor där vår produkt OC-aquasil™ används för att göra textilen vattenavstötande. Denna kund har under hösten beställt de första mindre volymerna men planerar att successivt skala upp sina inköpsvolymer."

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2016  

Koncernen jämfört med 2015  

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 8,78 miljoner kr (7,15).     

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,93 miljoner kr (-4,47).  

Första nio månaderna, 1 januari – 30 september 2016  

Koncernen jämfört med 2015  

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 32,42 miljoner kr (25,86).     

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -20,46 miljoner kr (-14,16).

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 08.30.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vårt tredje kvartal har efter sommarmånaderna varit fullt av aktiviteter. Vi har tecknat avtal om vårt första förvärv, erhållit testorders på våra bindemedel OC-biobinder™ och kört produktionstester med tre större tillverkare av nonwoven. I juni blev vi även färdiga och godkända som leverantör till en större tillverkare av kabelstrumpor där vår produkt OC-aquasil™ används för att göra textilen vattenavstötande. Denna kund har under hösten beställt de första mindre volymerna men planerar att successivt skala upp sina inköpsvolymer.
Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB