OrganoClick AB (publ) publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Under tredje kvartalet såg vi klara operationella förbättringar. Inte bara ökade vår försäljning med 13,5 (27,7)
% till 22,6 (19,9) miljoner kr, utan vi tecknade även nya avtal med både XXL Sverige för OrganoTex® och Bergs
timber UK för OrganoWood®-virke. Vi kunde även successivt under kvartalet reducera våra höga produktionskostnader,
som uppkommit p.g.a. kapacitetsbrist under andra kvartalet. I slutet av kvartalet driftsatte vi även vår
nya helautomatiska fyllningsmaskin vilken kommer öka vår produktivitet och kapacitet inför 2022. Under 2021
har vår försäljning nu ökat med totalt 17,7 (11,0) % till 92,1 (78,3) miljoner kr.

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2021

Koncernen jämfört med tredje kvartalet 2020 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 22,64 (19,95) miljoner kr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 35,1 (40,5) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,22 (-1,83) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,17 (3,40) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -8,84 (-5,54) miljoner kr

Första nio månaderna, 1 januari – 30 september 2021

Koncernen jämfört med första nio månaderna 2020

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 92,11 (78,26) miljoner kr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 38,8 (42,0) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,34 (1,57) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25,93 (0,23) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -18,85 (-9,75) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-16 08:30 CET.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Taggar:

Prenumerera