OrganoClick deltar i Vinnovaprojekt för att fasa ut PFAS

Projektet Phasing out PFAS (POPFAS) ämnar bidra till utfasningen av bio-ackumulerande och potentiellt farliga per-och polyfluorerade substanser (PFAS) genom att utveckla konkurrenskraftiga alternativ med mindre miljömässig påverkan. Projektpartners är bl.a. H&M HENNES & MAURITZ GBC AB, Billerud Korsnäs AB, SP Swerea och OrganoClick AB  

Idag finns PFAS i betydande halter i grund- och ytvatten på många platser i Sverige och PFAS har nyligen föreslagits som nästa stora globala miljöhot, av samma dignitet som PCB eller DDT. PFAS har på grund av sina attraktiva egenskaper under många år använts inom en rad olika tillämpningar, exempelvis brandskum, textilimpregnering, livsmedelsförpackningar och kosmetik. Hittills är endast perfluoroktanbaserade molekyler (PFOS) begränsade av regelverk, främst beroende på att det saknas funktionella alternativ. Som ersättning för PFOS används idag ofta mer kortkedjiga PFAS, vars hälso- och miljöeffekter hittills är mestadels okända.

- Vi på OrganoClick® har forskat och utvecklat PFAS-fria alternativ för textilier i över 10 år. Vi är stolta att kunna bidra med vår ”know-how” i projekt med många framstående partners, där alla har samma mål som vi; att nå en hållbar industriell utveckling med minskad miljöpåverkan, kommenterar Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB

Inom ramen för projektet kommer det tvärvetenskapliga konsortiet att utföra en gap-analys för fluorfria alternativ, samla information om deras hälso-och miljöeffekter, för att identifiera de mest lovande alternativen. En viktig del av POPFAS är säkerställande av medvetna val hos tillverkare och konsumenter. Projektet avser att upprätta IT-baserade kommunikationskanaler (hemsida/sociala medier) för att sprida relevant information. Projektet kommer att utgå från ett livscykel-perspektiv och även överväga vattenrening och avfallsströmmar. Genom att driva utvecklingen av alternativa lösningar kommer POPFAS att underlätta för nya policys och regler. Nya tekniska lösningar bidrar till minskad miljöpåverkan, säkert och rent dricksvatten samt en hållbar industriell utveckling. Projektet är finansierat av Vinnova och pågår under perioden 1 november 2016 t.o.m. 31 juli 2017.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2016 kl. 11.30.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Projektet Phasing out PFAS (POPFAS) ämnar bidra till utfasningen av bio-ackumulerande och potentiellt farliga per-och polyfluorerade substanser (PFAS) genom att utveckla konkurrenskraftiga alternativ med mindre miljömässig påverkan. Projektpartners är bl.a. H&M HENNES & MAURITZ GBC AB, Billerud Korsnäs AB, SP Swerea och OrganoClick AB
Twittra det här

Citat

- Vi på OrganoClick® har forskat och utvecklat PFAS-fria alternativ för textilier i över 10 år. Vi är stolta att kunna bidra med vår ”know-how” i projekt med många framstående partners, där alla har samma mål som vi; att nå en hållbar industriell utveckling med minskad miljöpåverkan
Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB