OrganoClick erhåller finansiering av Vinnova om 815 000 kr

Report this content

OrganoClick AB (publ) har erhållit ett bidrag om 815 000 kr från statliga Vinnova för ett utvecklingsprojekt kring bioplastpolymerer. Projektet kommer drivas i samarbete med Ytkemiska institutet (YKI) som är en del av SP Sveriges tekniska forskningsinstituts material- och kemienhet.  

Finansieringen utdelas från Vinnova inom ramen för deras program "Innovationsprojekt i företag". Projektet kommer att pågå under 2 år och syftar till att utveckla nya produkter för textiler och papper där bioplastpolymerer ingår.

För mer information, kontakta:

Mårten Hellberg

VD OrganoClick AB

Telefon: +46 8  684 001 10

Email: marten.hellberg@organoclick.com  

OrganoClick   

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.  

Prenumerera

Dokument & länkar