OrganoClick ingår avtal om förvärv av BIOkleen Miljökemi AB

OrganoClick har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i branschkollegan BIOkleen Miljökemi AB. Förvärvet är en del av tillväxtstrategin för OrganoClick och ger ett tillskott till befintlig produktportfölj med ytterligare ett starkt varumärke och en egen säljkår för den svenska färgfackhandeln. Med BIOkleen Miljökemis resultat samt de synergier som skapas är det vår bedömning att OrganoClick kommer nå breakeven på EBITDA-nivå för helåret 2017 och inte ha behov av extra kapitaltillskott i form av eget kapital för rörelsens kostnader.

För att ytterligare öka vår tillväxttakt tog vi i augusti beslut om att börja undersöka förvärvsmöjligheter av bolag som arbetar med funktionell grön kemi. Detta för att accelerera arbetet med att nå vår vision om att bli en ledande grön kemileverantör inom våra affärssegment. OrganoClick har redan byggt upp en fabrik med stor kapacitet, där vi får stora skalfördelar vid ökad produktionsvolym.

BIOkleen Miljökemi AB är ett kemiskt-tekniskt bolag som fokuserar på miljömärkta rengörings- och underhållsprodukter för trä, hem, villa och bilvård. Produkterna används för att tvätta bort mögel, alger och smuts från bl.a. fasader, tak och altaner. Detta blir ett mycket starkt komplement till OrganoClicks befintliga träskyddsprodukter. Ett flertal av BIOkleens produkter är miljömärkta med Svanen och produkten för alg- och mögeltvätt har blivit utnämnt till ”Bäst i test” i Folksams stora test för mögeltvätt-produkter.

2014/15 omsatte BIOkleen 23 miljoner kr, hade ett resultat före skatt om ca 2 miljoner kr och växer med ca 10 % årligen. Det finns stora synergier med förvärvet inom såväl försäljning, produktion och inköp. OrganoClick bedömer att förvärvet efter samordningsvinster adderar 4 miljoner kr i extra EBIT-resultat till koncernen. Avtalet är villkorat av att en extra bolagstämma i OrganoClick beslutar om att genomföra en emission av aktier som del av betalningen för BIOkleen Miljökemi AB. Köpeavtalet bedöms träda i kraft i början av december, efter beslut om emission av OrganoClicks extra bolagsstämma.

- BIOkleen Miljökemi AB är ett bolag vi känt till under en längre tid och liksom för OrganoClick är deras kvalitets- och miljötänkande en mycket viktig aspekt av verksamheten. Bolagets produktportfölj och kundgrupp kompletterar vår nuvarande portfölj perfekt. Förvärvet ger även ett substantiellt tillskott av försäljning, kassaflöde och resultat för OrganoClicks verksamhet efter de direkta samordningsvinsterna. Med den tillväxt vi ser inom våra befintliga områden är det vår bedömning att OrganoClick, efter förvärvet, kommer att nå breakeven på EBITDA-nivå för helåret 2017 och därmed inte ha behov om extra kapitaltillskott genom nyemission av aktier för rörelsens kostnader. Vi välkomnar VD Robert Weber och hans organisation till OrganoClick-gruppen och ser fram emot att utveckla dessa marknader tillsammans, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick.

Det totala priset OrganoClick betalar för BIOkleen Miljökemi AB är 16 miljoner kr. Betalning föreslås ske via 4,75 miljoner kr i form av 823 224 aktier i OrganoClick till aktiekursen 5,77 kr / aktie samt 11,25 miljoner kr kontant. Aktiekursen är framräknad som genomsnittlig aktiekurs under perioden 26 sept-26 okt (då avsiktsförklaringen tecknades) med en rabatt om ca 5 %. Det slutgiltiga avtalet undertecknades den 10 november. Kontantdelen finansieras via en kombination av en riktad emission och en kredit. Förvärvet bedöms slutföras under december 2016.

....................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

....................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 08.25.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med den tillväxt vi ser inom våra befintliga områden är det vår bedömning att OrganoClick, efter förvärvet, kommer att nå breakeven på EBITDA-nivå för helåret 2017
Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB