ORGANOCLICK NYHETSBREV: VD kommenterar OrganoClicks projektportfölj

OrganoClicks mission är att ersätta fossilbaserade plaster och giftiga kemikalier med förnyelsebara, biobaserade produkter. För närvarande gör vi detta genom att leverera funktionellt, hållbart och giftfritt trä via vårt samriskbolag OrganoWood, som används i klimatsmarta byggnader och träkonstruktioner. Vi levererar även miljömärkta underhållsprodukter för hem- & villaägare där vi aktivt arbetar med att öka andelen biobaserat innehåll. Inom dessa områden, som idag utgör merparten av vår affär, fortsätter vår tillväxt och genom vår internationella expansion bedömer vi att denna tillväxt kommer fortsätta under överskådlig tid.

Det är emellertid inom våra utvecklingsprojekt inom affärsområdet Biokompositer och vårt produktområde Biobindemedel för nonwoven och teknisk textil, som vi tror vi har den största framtida tillväxtmöjligheten. Inom dessa områden bidrar vi fullt ut i utvecklingen av förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara lösningar som kan ersätta den fossila plasten. Den globala katastrof vi ser i haven, där det snart finns mer plast än fisk, har skapat en stor efterfrågan på biologiskt nedbrytbara alternativ till dagens plast. Denna transformation är emellertid enbart i sin linda och det är ingen lätt utmaning att ta fram nya produkter som ska ersätta plastprodukter som optimerats under decennier. Det är både en fråga om teknisk prestanda som ska uppfyllas och en ekonomisk produktkalkyl som måste vara i linje med nuvarande lösningar som idag har stora ekonomiska volymfördelar.

Vi börjar dock sakta men säkert få fram ekonomiskt konkurrenskraftiga produkter som börjar lanseras av våra industriella kunder. I september lanserade en av världens ledande tillverkare av textila mellanlägg, som används för att skapa stadga i alla kavajer och skjortor, en ny ekoserie där vårt bindemedel är nyckelkomponenten. Tillsammans med kunden har vi bedrivit ett utvecklingsprojekt under två år som nu har blivit en godkänd produkt. Vi genomförde de första mindre kommersiella leveranserna i augusti inför deras lansering. Deras kunder är nästan alla de största och mest kända modebolagen som tillverkar kostymer, kavajer och skjortor. Vår kund räknar med att deras första försäljning börjar komma under 2019 i och med att modebolagen alltid planerar en säsong i förväg.

En annan global nonwoven-kund är nu i slutfasen av att certifiera en biologiskt nedbrytbar jordbruksduk. Detta projekt har pågått i tre år och fälttester har gjorts på riktiga plantager under mer än ett års tid med godkända resultat. I ett tredje kundprojekt pågår produktionstester för tillverkning av nonwoven för servetter och våtservetter. Detta ser vi som en riktigt intressant marknad där stora volymer bindemedel används. Vi deltar även aktivt i ett antal publikt finansierade projekt, bl.a. det nystartade Biorock där en biobaserad sjukvårdsrock ska utvecklas. Detta projekt bedrivs i samarbete med bolagen Cellcomb, Re:newcell, UMV Coating Systems och Stockholms läns landsting där hela värdekedjan finns representerad. I samtliga dessa projekt är OrganoClicks biobaserade bindemedel en kritisk komponent som ersätter de nuvarande plastbaserade bindemedlen.

Inom affärsområdet Biokompositer pågår  utvecklingsarbetet för fullt. I vårt projekt med Baux har produktionsformar för deras interiöra designprodukt tagits fram och den första testproduktionen  ska genomföras under oktober. Syftet med projektet är att ersätta syntetiska, fossila material med vår 100 % förnyelsebara biokomposit OrganoComp®. Baux har som mål att lansera produkten i början av 2019.

Under  oktober kommer vi även få den en fullstor prototypform för riskavfallsbehållaren, en engångsprodukt som används av alla sjukhus globalt vid varje operation, i alla apotek och av alla kemiska och biologiska labb i läkemedelsindustrin och på universitet. OrganoComp® ersätter i detta projekt den fossila polypropylenplasten som idag används. En livscykelanalys som utförts av Västra götalandsregionen på vår första prototypen visar att vår produkt reducerar C02-utsläppen med över 80 % i jämförelse med dagens riskavfallsbehållare. Detta projekt är produktionstekniskt lite mer utmanande än projektet med Baux och vår målsättning är att certifiera en första produkt under Q2 2019 för att därefter inleda de första mindre leveranserna för tester och utvärdering hos ett antal kunder. Vi är i nära kontakt med alla relevanta kunder och andra intressenter på den svenska marknaden och intresset för vårt projekt är stort.

I ett tredje projekt tar vi nu fram en prototyp för en svensk möbeltillverkare. Under det senaste året har de utvärderat OrganoComp® som ersättare till plast i möbler och de har nu beställt ett prototypverktyg. Detta är vårt första projekt inom möbelindustrin som har nått denna grad av mognad.

Till vår första kund av OrganoComp®, kisttillverkaren Fredahl Rydéns, har vi fortsatt med leveranser under augusti och september. Fredahl Rydéns har fortsatt med sin kontrollerade försäljning till ett utvalt antal svenska begravningsbyråer. Syftet var att den breda svenska lanseringen skulle skett direkt efter sommaren men då produktionstakten i slutmonteringen gått långsammare än förväntat, och det även blivit en del kassation under slutmonteringen av kistan, har den breda lanseringen blivit något förskjuten. Vår fibergjutning av OrganoComp® fungerar nu mycket bra och kvalitén på materialets yta är hög. Den lättviktskonstruktion vi utvecklat för kistan beter sig dock inte riktigt likadant som de spånskivor Fredahl Rydéns använder. Detta har skapat utmaningar vid slutmonteringen och framförallt limningen av de olika komponenterna i vårt tunna material. Vi har tillsammans dock gjort stora framsteg i denna process under de senaste sex månaderna och Fredahl Rydéns avser att gå ut brett så fort produktionen flyter i den takt och med den kvalitet de behöver för att kunna leverera stabilt.

Inom kistområdet jobbar vi även vidare och för diskussioner med potentiella partners i både Nordamerika och Sydeuropa som vi ser som mycket intressanta marknader. Nu hoppas vi på en bra höst där vi fortsätter öka leveranserna av våra förnyelsebara material och bindemedel som ersätter den fossila plasten.

Mårten Hellberg

 VD, OrganoClick AB

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl. 9:10.

Taggar:

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar