OrganoClicks biobaserade bindemedel i ny nonwoven-applikation

Report this content

Sedan 2022 ingår OrganoClick i ett svenskt-finskt Bioinnovationsprojekt, finansierat av Vinnova och Business Finland, för att utveckla biobaserade bindemedel för nonwoven som används för hygien- och tvättprodukter. I projektgruppen ingår den finska nonwoven-tillverkaren Sharpcell som tillverkar nonwoven-materialet och det svenska hygienföretaget Finess Hygiene som bl.a. tillverkar tvättlappar baserade på nonwoven för vården och för konsument. OrganoClick har utvecklat bindemedel anpassat för dessa applikationer vilka nu använts framgångsrikt i produktionen av nonwoven-materialet och i den slutliga produktionen av färdiga tvättlappar.  

"Det är ett stort steg framåt för oss i detta projekt som berör ett helt annat applikationsområde än vad vi tidigare tagit fram bindemedel för. Nästa steg är att göra vissa optimeringar, fortsätta uppskalningen och säkerställa en jämnhet i produktionen", säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick.

Samarbetet med finska nonwoventillverkaren Sharpcell har pågått i flera år med produktionstester genomförda under de senaste åren. Tillsammans med deras kund Finess Hygien har fokus under senaste 1,5 åren varit att ta fram 100 % biobaserade och komposterbara nonwoven-material för hygien- och tvättprodukter för vård och konsument. Efter den slutgiltiga optimeringen samt implementering i produktion väntar en kommersialisering av de nya nonwoven-produkterna.    

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-25 10:23 CET.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar