OrganoWood AS tecknar ramavtal med Løvenskiold Handel AS/Maxbo i Norge.

Report this content

OrganoClicks dotterbolag OrganoWood har tecknat ett ramavtal med Maxbo om återförsäljning av OrganoWood®-modifierat virke i Norge. Maxbo har totalt 60 byggvaruhus, spritt över hela Norge och är en av de ledande byggvarukedjorna på den norska marknaden.

-          "Løvenskiold, som eier og driver Maxbo-kjeden, opplever økt etterspørsel etter miljøvennlige og bærekraftige materialer med unike egenskaper. Som del av selskapets miljøstrategi er det derfor naturlig å kunne tilby OrganoWood® til våre kunder", sier Kategorisjef Rune Kjølberg i Løvenskiold Handel.

-          "MAXBO har en solid position på norska marknaden med över 60 MAXBO byggvaruhus, MAXBO stormarknader och MAXBO Proff. Att snabbt öka antal återförsäljare i Norge ör en viktig pusselbit i OrganoWoods satsning 2018. Avtalet med Løvenskiold är en viktig del av den strategin. " säger Jens Hamlin, VD OrganoWood.

Avtalet träder i kraft per dagens datum och Maxbo kommer börja sälja OrganoWood®-virke inför vårsäsongen 2018.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

För mer information, vänligen kontakta: 

Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB, Telefon: +46 (0)8 684 001 10, Email: marten.hellberg@organoclick.com  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom Elisabet Heinrich, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl. 17.00.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

OrganoClicks dotterbolag OrganoWood har tecknat ett ramavtal med Maxbo om återförsäljning av OrganoWood®-modifierat virke i Norge. Maxbo har totalt 60 byggvaruhus, spritt över hela Norge och är en av de ledande byggvarukedjorna på den norska marknaden
Twittra det här

Citat

-
Kategorisjef Rune Kjølberg i Løvenskiold Handel.
-
Jens Hamlin, VD OrganoWood.