OrganoWood ingår distributionsavtal för Beneluxländerna.

Report this content

OrganoClicks dotterbolag OrganoWood tillverkar och marknadsför miljöklassat, hållbart modifierat virke och träskyddsprodukter. OrganoWood har nu ingått ett försäljnings- och distributionsavtal med Osmo Nederland B.V. för Beneluxländerna (Holland, Belgien och Luxemburg). Avtalet gäller för Osmo Nederland B.V att sälja och distribuera OrganoWood®s träskyddsprodukter för ytbehandling av trä.

Sedan 2011 har OrganoWood®s träskyddsprodukter tillverkats och marknadsförts i Sverige. Träskyddssystemet består av 3 produkter.

~        OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd effektiv skydd mot röta och eld.

~        OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd ger virke mycket bra vattenavvisande egenskaper. Virket blir också lättare att rengöra, får mindre risk för ytlig påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning.

~        OrganoWood® 03. Trärengöring: Ett miljömärkt rengöringsmedel avsett för rengöring av trägolv utomhus.

OrganoWood®s träskyddsprodukter var de första träskyddsprodukterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra Miljöval".

Idag har OrganoWood AB distributörsavtal för sina ytbehandlingsprodukter i UK, Sverige, Danmark, Finland och nu även för Beneluxländerna. Det är en expansionsstrategi som fungerar väldigt väl.

-          "Vi är mycket noga vid val av distributörer internationellt. De är viktiga samarbetspartners för oss och en viktig pusselbit i vår internationella expansion. Vi ser verkligen fram emot att se vad Osmo Holland kan bidra med till denna expansion.” Säger Jens Hamlin, VD OrganoWood AB.

Avtalet med Osmo Nederland B.V. är ett treårigt avtal.

………………………………………………………………………………………………………..

För mer information, vänligen kontakta: 

Jens Hamlin, VD OrganoWood, Telefon: +46 72 250 21 79, Email: jens.hamlin@organowood.com

………………………………………………………………………………………………………..

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08.30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

OrganoWood har nu ingått ett försäljnings- och distributionsavtal med Osmo Nederland B.V. för Beneluxländerna (Holland, Belgien och Luxemburg). Avtalet gäller för Osmo Nederland B.V att sälja och distribuera OrganoWood®s träskyddsprodukter för ytbehandling av trä.
Twittra det här

Citat

Vi är mycket noga vid val av distributörer internationellt. De är viktiga samarbetspartners för oss och en viktig pusselbit i vår internationella expansion. Vi ser verkligen fram emot att se vad Osmo Holland kan bidra med till denna expansion
Jens Hamlin, VD OrganoWood AB.