OrganoWood ingår distributionsavtal med Sarokas Oy.

Report this content

OrganoClicks dotterbolag OrganoWood tillverkar och marknadsför miljöklassat, hållbart modifierat virke och träskyddsprodukter. För att öka försäljningen och tillgängligheten på den finska marknaden har OrganoWood ingått ett distributionsavtal gällande försäljning, distribution och marknadsföring av OrganoWood® modifierat trä i Finland. Samarbetspartner i Finland blir Åbo baserade Sarokas Oy, ett av Finlands största privatägda byggvaruhus.

OrganoWood® växer rejält i Finland och 2016 var ett rekordår med ännu större volymer. För att kunna växa ytterligare och öka servicegraden har OrganoWood ingått detta distributionsavtal. Sarokas Oy har genom åren varit OrganoWoods största kund i Finland. De har en distribution som täcker hela landet. Avtalet innebär att OrganoWood® får en direkt närvaro i Finland genom att Sarokas kommer lagerhålla hela OrganoWood®s sortiment. Detta innebär att ledtider för leverans till slutkunder kommer förkortas rejält.

Sedan 2012 har OrganoWood®-modifierat trä tillverkats och marknadsförts i Sverige. På den finska marknaden har produkterna funnits tillgängliga sedan 2014. Det modifierade virket, som finns både som altan och panelvirke, har ett effektivt flam- och rötskydd och en unik vattenavvisande teknologi. 2014 vann OrganoWood®-modifierat trä Nordbyggs guldmedalj för "årets hetaste byggmaterial" och företagets träskyddssystem var de första träskyddsprodukterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra Miljöval".

-          "Det blir en intressant resa vi kommer att göra tillsammans med Sarokas i Finland. Det är kul att ha en distributör som är så engagerade till att marknadsföra och sälja OrganoWood®s produkter." säger Jens Hamlin, VD OrganoWood.

OrganoWood® är ett miljöklassat alternativ till det vanliga ”gröna” tryckimpregnerade trallvirket och rekommenderas av Svenska Byggvarubedömningen och SundaHus. Det område där OrganoWood® möter störst tillväxt just nu är fasadpanel. Den giftfria, färdigbehandlade panelen, som kräver minimalt med underhåll och som smälter in i naturen med sin vackra silvergråa nyans, har blivit allt populärare under 2016 och inledningen av 2017.

………………………………………………………………………………………………………..

För mer information, vänligen kontakta: 

Jens Hamlin, VD OrganoWood, Telefon: +46 72 250 21 79, Email: jens.hamlin@organowood.com

………………………………………………………………………………………………………..

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 11.00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

För att öka försäljningen och tillgängligheten på den finska marknaden har OrganoWood ingått ett distributionsavtal gällande försäljning, distribution och marknadsföring av OrganoWood® modifierat trä i Finland. Samarbetspartner i Finland blir Åbo baserade Sarokas Oy, ett av Finlands största privatägda byggvaruhus.
Twittra det här

Citat

Det blir en intressant resa vi kommer att göra tillsammans med Sarokas i Finland. Det är kul att ha en distributör som är så engagerade till att marknadsföra och sälja OrganoWood®s produkter.
Jens Hamlin, VD OrganoWood