Sjukhusvården satsar på att minska sina koldioxidutsläpp

Bara i Sverige används miljontals plastbehållare bara för riskavfall inom sjukvården. Den höga smittorisken, tvingar produkterna att vara engångsartiklar. Ett projekt som initierats av ett konsortium av svenska regionala vårdgivare syftar nu till att ersätta dem nuvarande risk avfallsbehållarna av plast med en behållare baserat på förnybara material vilket minskar sjukvårdens koldioxidutsläpp. Projektet har fått offentligt stöd från svenska Vinnova och Västra Götalandsregionen (VGR). OrganoClick®s nya teknologi inom gröna biokomposit-material; OrganoComp™ är det materialval som gjorts för behållaren.

Den totala finansiering från Vinnova och VGR är 1,9 miljoner kronor varav OrganoClick® beviljas 1,1 miljoner kronor. OrganoClick® kommer i projektet att utveckla en prototyp av en behållare baserat på de krav som ställts av hälso- och sjukvårdspersonal inom Västra Götalands läns landsting och Landstinget i Värmland. Bara dessa två regioner använder tillsammans mer än 200 000 riskavfallsbehållare årligen i sin verksamhet. Det totala projektet omfattar både teknologiföretag och sjukvårdsorganisationer; OrganoClick AB (publ), Västra Götalands läns landsting, Landstinget i Värmland, Nina Innovation AB, Paper Province, Region Värmland-Kommunalförbund, Östfold fylkeskommune och Johanneberg Science Park. Projektet initierades av NiNa Innovation och kommer att samordnas av Johanneberg Science Park, med NiNa Innovation som underleverantör för att leda projektet.

Finansieringen kommer från VINNOVAs program bioinnovation, där visionen är att överföra Sverige till en bioekonomi innan år 2050. Idag används miljontals plastbehållare, endast i Sverige, för hantering av riskavfall. På grund av den höga risken för spridning av skadliga ämnen som till exempel virus, bakterier, toxiner och giftiga kemikalier, används endast plastbehållarna en gång och måste därefter förstöras och bidrar därmed till en betydande klimatpåverkan. Projektet kommer att genomföras under en 18 månaders period med målet att ha en prototyp klar i slutet av projektet.

"Det är mycket spännande att samarbeta med sjukhusen i dessa regioner. En biobaserad produkt, som kan uppfylla sjukvårdens höga krav på funktion och hållbarhet, kan öppna upp nya marknader för OrganoClick®; inte bara inom sjukvården och andra branscher, men även för konsumentprodukter och alla typer av behållare med behov av vattenresistenta egenskaper", säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick AB.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

0707 - 16 48 90

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket spännande att samarbeta med sjukhusen i dessa regioner. En biobaserad produkt, som kan uppfylla sjukvårdens höga krav på funktion och hållbarhet, kan öppna upp nya marknader för OrganoClick®; inte bara inom sjukvården och andra branscher, men även för konsumentprodukter och alla typer av behållare med behov av vattenresistenta egenskaper
Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB