SP testar trallmaterial på bryggor i Sibbarp.

Report this content

OrganoClicks dotterbolag OrganoWood AB tillverkar och marknadsför miljöklassat, hållbart modifierat virke och träskyddsprodukter. OrganoWood®s trallvirke  och en mängd andra träslag och träskyddsbehandlingar har nu testats i ett oberoende tralltest utfört av SP och Malmö Stads Gatukontor på bryggor i Öresund.

2013 bytte SP ut bräderna på två av tio bryggor vid Sibbarps camping mot en mängd olika träslag och med olika träskyddsbehandlingar för att kunna jämföra hur hållbarhet och utseende förändras med tiden. Alla träslag märktes med infobrickor. Detta är ett oberoende test där SP och Malmö stads gatukontor har enats om att testa så många olika material som möjligt.

Torbjörn Anderson, ansvarig på Gatukontoret i Malmö stad och för testet är mycket nöjd med OrganoWood®s resultat. ”Vi har sett att efter fyra år står OrganoWood® plankorna emot vädrets makter på ett bra sätt och får en tilltalande vacker grånad”, säger Torbjörn Anderson.

Testets utförande: Systematiska inspektioner av bryggorna genomfördes under flera års tid för att studera följande egenskaper: angrepp av mikroorganismer, färgbeständighet, sprickbildning, deformationer och övriga observationer som påverkar materialets funktion eller utseende. I denna rapport granskades materialen efter ca 41 mån exponering vid en inspektion den 21 september 2016.

Resultat: OrganoWood® och 3 andra trämaterial, av 14 testade trämaterial, klarar testet utan extra anmärkningar. En summerande kommentar var: ”Samtliga material utom återvunnen plast och kompositer har i varierande grad fått påväxt av missfärgande svamp samt alger.”  Exempel på nedslag som några andra material fick i rapporten var: eroderad yta, tilltagande antal sprickor, med risk för skador på bara fötter, förekomst av brott orsakat av materialets sprödhet, röta upptäcktes i skruvhål, dålig dimensionsstabilitet, ojämn grånad, sprickor i sidorna etc.

De olika provmaterialen i testet varvades med referensmaterial av impregnerat trä NTR klass A, det traditionella gröna träet som är tryckimpregnerat med kopparsalter. Testet visar att OrganoWood® har utvecklats likvärdigt med det tryckimpregnerade virket under provperioden.

-”Vi är väldigt glada över testet som visar att OrganoWood® klarar sig i en tuff miljö över tid”. Säger Jens Hamlin, VD OrganoWood®.

………………………………………………………………………………………………………..

För mer information, vänligen kontakta: 

Jens Hamlin, VD OrganoWood, Telefon: +46 72 250 21 79, Email: jens.hamlin@organowood.com

………………………………………………………………………………………………………..

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 09.12.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

OrganoWood®s trallvirke och en mängd andra träslag och träskyddsbehandlingar har nu testats i ett oberoende tralltest utfört av SP och Malmö Stads Gatukontor på bryggor i Öresund.
Twittra det här

Citat

Vi har sett att efter fyra år står OrganoWood® plankorna emot vädrets makter på ett bra sätt och får en tilltalande vacker grånad
Torbjörn Anderson, ansvarig på Gatukontoret i Malmö stad