Dela

Citat

Ortodonti liksom tandvården i stort genomgår ett paradigmskifte med en snabb omställning mot digitala lösningar. Med GLOH går man ifrån teknikfokus till att ge vård där patienten står i centrum och själv kan påverka behandlingen. Vi har kunnat förkorta behandlingstiden med omkring 30 procent samtidigt som precisionen ökat. Det ger klinikerna möjligheter att hjälpa fler patienter.
Dr. Anna Hajati
GLOH-metoden kan utföras på distans via digital teknik, vilket ger vårdgivaren tillgång till kvalificerade tandreglerings specialister och en behandling som ökar både säkerheten i hanteringen av patientinformation och ger livslång tandhälsa.
Dr. Anna Hajati
Klinikerna som certifierar och ansluter sig till GLOH får tillgång till den senaste tekniken, ett världsomspännande nätverk och särskilt utvecklade e-tjänster som ger klinikerna möjlighet att utföra tandreglering med specialister på distans.
Dr. Anna Hajati
Vi sätter patientens behov i centrum och har kunnat förkorta tiden för behandlingen med omkring 30 procent samtidigt som precisionen och patientsäkerheten ökat. Med vår nya behandlingsmetod kan vi dessutom bistå andra kliniker med specialistkompetens på distans och medverka i behandlingar där specialisttandläkare i ortodonti saknas eller är en bristvara
Dr Anna Hajati
Var du än bor eller verkar erbjuder vår nya behandlingsmetod möjlighet att utföra tandreglering på distans med modern digital teknik. Vi kan ge tandkliniker support, tillgång till kvalificerade specialister och behandlingar som ökar både patientnöjdheten, säkerställer tillgången på specialisterfarenhet och bibehåller tandhälsan
Dr Anna Hajati
– Det känns oerhört stimulerande att få arbeta med OrtodontiAkademins nya digitala behandlingsmetoder och den avancerade digitala teknologin. Det är extra roligt att få ansvar för att utveckla och dela med oss av den nya kunskapen och metodiken till kliniker och partners.
Lisa Haider, digital koordinator och ansvarig för partner-support och utbildning, OrtodontiAkademin
– Vi fortsätter att växa och Lisa får en central och viktig roll i att stödja och utbilda klinikerna som blir certifierade i vår digitala behandlingsmetod.
Dr Anna Hajati, grundare av OrtodontiAkademin och en av världens främsta specialister på digital tandreglering.
Den nya och modernare behandlingsmetoden vi har utvecklat kommer att kunna ge fler patienter runt om i Sverige tillgång till kvalificerad specialisttandvård. Var de än bor kan den nya metoden utföras på distans via digital teknik, vilket ger tandkliniken tillgång till kvalificerade specialisttandläkare och en behandling som ökar både patientsäkerheten och bibehåller tandhälsan
Dr Anna Hajati
Vi ser just nu att långa tandvårdsköer runtom i landet orsakar missnöje och att det råder ett stort behov av specialister. Patienter som inte bor i våra större städer ska också ha rätt till den bästa tandvården. Under kommande år kommer vi att utbilda och certifiera specialisttandläkare enligt den nya metoden och etablera konceptet runt om i Sverige.
Dr Anna Hajati
Patienten kan nu själv påverka sitt nya leende och slipper många och långa bettundersökningar. Vår nya behandlingsmetod för tandreglering bidrar till att korta köerna och bibehålla tandhälsan i hela landet. Potentialen är stor och passar såväl barn som vuxna och OrtodontiAkademins metod kan införas på såväl privata som offentliga specialistkliniker
Dr Anna Hajati
Vi är mycket stolta och glada över att ha rekryterat fyra kvalificerade specialister inom sina områden. Det ger oss en bra grund för att fortsätta växa och ge fler patienter tillgång till vår nya teknik och bättre tandhälsa
Anna-Kari Hajati
Hittills har tandreglering varit teknikstyrt. Men vi har satt patientens behov och situation i centrum och vävt ihop flera moderna tekniker till en helt ny innovativ lösning, där patienten själv får inflytande över slutresultatet och vilken tandställning som ska användas. Patienten kan forma sitt nya leende med digital simuleringsteknik,
Anna-Kari Hajati, som grundat Ortodonti Akademin, ett kompetenscentrum som bedriver forskning, utbildning och klinisk verksamhet
Vår nya behandlingsmetod kommer att ge fler patienter runt om i Sverige och Europa tillgång till specialisttandvård var de än bor tack vare att stora delar kan utföras på distans via ett nytt kompetenscentrum och med högsta patientsäkerhet.
Dr Anna-Kari Hajati.
Under kommande år kommer vi att utbilda specialisttandläkare och etablera konceptet runt om i Europa, med kompetenscentrum i Stockholm.
Dr Anna-Kari Hajati
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp