• news.cision.com/
  • OssDsign AB/
  • Ny artikel i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften PNAS bekräftar den regenerativa potentialen i OssDsigns teknik

Ny artikel i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften PNAS bekräftar den regenerativa potentialen i OssDsigns teknik

Report this content

En vetenskaplig artikel med titeln ”In situ bone regeneration of large cranial defects using synthetic ceramic implants with a tailored composition and design” har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States). Artikeln beskriver hur OssDsigns unika implantatkoncept och patenterade materialkomposition bidrar till benåterväxt och sammanväxning med befintligt ben.

OssDsign AB (publ) (“OssDsign”) meddelade idag att en vetenskaplig artikel med titeln “In situ bone regeneration of large cranial defects using synthetic ceramic implants with a tailored composition and design” har publicerats i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften PNAS. Forskningsartikeln innehåller en mängd prekliniska data från användning av OssDsigns implantatkoncept i en djurmodell. Resultaten bekräftas av kliniska data i form av analyser av ett implantat som på grund av en olycka avlägsnats från en patient 21 månader efter implantation.

De publicerade forskningsresultaten beskriver hur OssDsigns implantatkoncept och patentskyddade keramiska material har förmåga att regenerera och återställa stora defekter i kraniet med ben som har en liknande morfologi, struktur, och komposition som den man finner hos det ursprungliga benet. Dessa resultat är i linje med tidigare publicerade data från klinisk användning av OssDsigns implantatteknologi.

Artikeln finns tillgänglig via Open Access på PNAS websida: https://www.pnas.org/content/early/2020/10/06/2007635117

För vidare information:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90
Epost: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB is the company’s Certified Adviser.
Kontaktinformation: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sweden, Tel: +46 (0)8-463 80 00, epost: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar