OssDsign når milstolpe - 500 patienter behandlade med OssDsign® Catalyst i USA

Report this content

Uppsala, den 9 januari 2023. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att 500 patienter i USA nu behandlats med bolagets innovativa nanosyntetiska bengraft, OssDsign Catalyst. Sedan lanseringen av OssDsign Catalyst har kännedomen om produkten ökat exponentiellt, vilket reflekteras i det växande antalet patienter som gynnas av behandlingen. Att 500 patienter nu har behandlats är en viktig milstolpe i det pågående arbetet med att öka produktens närvaro på den amerikanska marknaden.

OssDsign Catalyst är ett syntetiskt bengraft som stimulerar bildandet av frisk benvävnad efter steloperation i ryggraden. Likt kroppens egna benmineraler skapar den patenterade nanokristallina strukturen i OssDsign Catalyst en gynnsam miljö som inducerar snabb och tillförlitlig bildning av ny benvävnad.

 

“I juni 2022 nådde vi milstolpen med att ha behandlat de 100 första patienterna och sedan dess har momentum ökat ytterligare. Den snabba ökningen av antalet behandlade patienter visar på OssDsign Catalysts attraktionskraft och ett ökande intresse från kirurger som använder produkten vid steloperationer. Denna milstolpe, tillsammans med säkerhetsdata från den första långtidsuppföljningen och nya kliniska data som nyligen publicerats om OssDsign Catalyst, stärker oss inför för den fortsatta kommersialiseringen", kommenterar Morten Henneveld, vd för OssDsign.

 

Produkten lanserades i USA i augusti 2021. Marknadsgodkännandet i USA baseras på prekliniska resultat som överträffar andra syntetiska bengraft i den mest etablerade och krävande prekliniska modellen för ryggradsfusion Boden-modellen. För att samla in kliniska data driver OssDsign för närvarande PROPEL, ett USA-baserat prospektivt multicenterregister för ryggradsfusion. Parallellt genomför företaget den kliniska studien TOP FUSION (NCT05114135) under ledning av världsledande experter inom ryggradskirurgi. Patientrekryteringen till studien avslutades i april 2022 och uppföljning sker nu under en period om 24 månader.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar