Chefsförändring på Ovako

Ovako, ledande europeisk tillverkare av komponentstål, kommer tillsätta en ny vd och koncernchef då Tom Erixon har utsetts till vd och koncernchef på Alfa Laval, en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Rekryteringsprocessen av en ny koncernchef till Ovako pågår och förväntas slutföras inom kort. Tom Erixon fortsätter som vd och koncernchef tills efterträdare har utnämnts.

- Vi vill tacka Tom Erixon för hans bidrag av flera års starkt ledarskap i turbulenta tider. Erfarna och kompetenta ledningsgrupper har rekryterats till Ovakos lokala enheter. Därutöver har Ovako stärkt produktutvecklingen och marknadsföringen gentemot våra kunder, liksom expanderat säljorganisationerna i Europa och Asien. Viktiga åtgärder för att öka effektiviteten har också vidtagits. Styrelsen stödjer till fullo det påbörjade omstruktureringsprogram som lanserades nyligen och styrelsen önskar Tom Erixon fortsatt framgång i sin nya befattning, säger Finn Johnsson, styrelseordförande.

Nyligen annonserade Ovako ett omstruktureringsprogram. Fokus för de kommande två åren blir att implementera programmet i koncernen som berör 300 medarbetare. Den årliga kostnadsbesparingen för hela programmet uppskattas till 45 MEUR, med full effekt från 2018. Under och efter övergången kommer Ovako erbjuda hela det befintliga produkterbjudandet till sina kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Grewin, External Communication Manager, +46 (0)739 82 96 81

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2925. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi vill tacka Tom Erixon för hans bidrag av flera års starkt ledarskap i turbulenta tider. Erfarna och kompetenta ledningsgrupper har rekryterats till Ovakos lokala enheter. Därutöver har Ovako stärkt produktutvecklingen och marknadsföringen gentemot våra kunder, liksom expanderat säljorganisationerna i Europa och Asien. Viktiga åtgärder för att öka effektiviteten har också vidtagits. Styrelsen stödjer till fullo det påbörjade omstruktureringsprogram som lanserades nyligen och styrelsen önskar Tom Erixon fortsatt framgång i sin nya befattning.
Finn Johnsson, Styrelseordförande