Förändringar i Ovakos styrelse

Ovako meddelar idag att Nizar Ghoussaini på egen begäran lämnar sin plats som ledamot i Ovakos styrelse per den 31 december.

‒ Vi vill uttrycka vår tacksamhet mot Nizar som genom sin industriella erfarenhet och kompetens har tillfört viktigt kunnande till Ovakos styrelse, säger Joakim Olsson, styrelseordförande.

Från och med den 31 december 2017 kommer Ovakos styrelse att bestå av Joakim Olsson (ordförande), Martin Ivert, Johan Pernvi, Sakari Tamminen och Ingalill Östman samt arbetstagarrepresentanterna Robert Nilsson och Timo Viiperi.

- - -

Om Ovako
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.
 

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året ca 2 800. För mer information besök oss på www.ovako.com.

För ytterligare information:

Press- och mediakontakter Investor relations
Oskar Bosson, Head of Group Communications Stina Thorman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 704 10 71 80 Telefon: +46 700 84 49 52
E-post: oskar.bosson@ovako.com E-post: stina.thorman@ovako.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 klockan 07:30 (CET).

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan mars 2019 ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com.

Prenumerera

Dokument & länkar