Marcus Hedblom utnämnd till ny vd och koncernchef på Ovako

Styrelsen för Ovako, en ledande europeisk tillverkare av komponentstål, har utsett Marcus Hedblom till ny vd och koncernchef med omedelbar verkan. Han efterträder Tom Erixon som har utnämnts till vd och koncernchef på Alfa Laval, vilket tidigare har meddelats.

Marcus Hedblom började på Ovako som finansdirektör 2011. Hans tidigare karriär omfattar ledande befattningar som ställföreträdande finansdirektör på SAS, vd för Spanair och managementkonsult på McKinsey. Marcus Hedblom, 45 år, har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

– Jag är glad över förtroendet att ta mig an den här utmaningen. Vi har utvecklat en tydlig strategi som är baserad på teknologiskt ledarskap, starkt kundfokus och operativ effektivitet. En viktig uppgift de kommande åren är att implementera vårt omstruktureringsprogram, där fokus ligger på ökad kostnadseffektivitet och produktivitet. Utmaningarna i en internationell och hårt konkurrensutsatt miljö är många, men jag är övertygad om att Ovako har mycket god potential och förmåga att lyckas, säger Marcus Hedblom. 

– Jag vill välkomna Marcus Hedblom som vd och koncernchef på Ovako och särskilt framhålla hans ansvar för koncernens finanser under år präglade av utmanande ekonomisk utveckling och förändring. Marcus Hedblom har en bred affärsbakgrund från flera branscher, ett starkt intresse i att bygga starka kundrelationer och att hantera stålindustrins utmaningar liksom erfarenhet av att hantera viktiga förändringsprogram. Vidare har Marcus Hedblom i stor utsträckning bidragit till de effektivitetsökningar som vi har sett inom koncernen och han har varit mycket involverad i att utveckla omstruktureringsprogrammet. Följaktligen ger chefsförändringen Ovako den kontinuitet som behövs, säger Finn Johnsson, styrelseordförande för Ovako.

Ovako annonserade nyligen ett omstruktureringsprogram. Programmet berör 300 medarbetare. Den årliga kostnadsbesparingen för programmet i sin helhet uppskattas till 45 MEUR. Programmet implementeras under två år med full effekt från 2018. Såväl under som efter övergången kommer Ovako fortsätta erbjuda sitt befintliga produktutbud till kunder.

Arbetet med att rekrytera en ny finansdirektör har påbörjats.

Pressbild, Marcus Hedblom
http://ovakofrontend.qbank.se/detail/1033

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Grewin, External Communication Manager, +46 (0)739 82 96 81

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2925. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Jag är glad över förtroendet att ta mig an den här utmaningen. Vi har utvecklat en tydlig strategi som är baserad på teknologiskt ledarskap, starkt kundfokus och operativ effektivitet. En viktig uppgift de kommande åren är att implementera vårt omstruktureringsprogram, där fokus ligger på ökad kostnadseffektivitet och produktivitet. Utmaningarna i en internationell och hårt konkurrensutsatt miljö är många, men jag är övertygad om att Ovako har mycket god potential och förmåga att lyckas.
Marcus Hedblom, ny vd och koncernchef på Ovako