Nästa steg för att skapa en världsledare inom specialstål

– Sanyo Special Steel förvärvar Ovako

Som ett nästa steg att integrera Ovako i Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), kommer Ovako att förvärvas av Sanyo Special Steel. I samband med förvärvet kommer NSSMC, som idag är största aktieägare i Sanyo Special Steel, att öka sitt ägande så att Sanyo Special Steel blir ett majoritetsägt dotterbolag till NSSMC.

Förvärvet kommer att möjliggöra ett starkare samarbete mellan Ovako, NSSMC och Sanyo Special Steel med ambition att stärka det kommersiella erbjudandet inom specialstål globalt. Förvärvet förväntas vara genomfört i mars 2019, efter myndighetsgodkännande.

– Förvärvet är ett naturligt steg för att integrera Ovako i NSSMC och kommer att stärka Ovakos kommersiella erbjudande och tekniska förmåga. Vi ser många synergier mellan Ovako och Sanyo Special Steel och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att skapa ytterligare möjligheter för våra kunder på den globala marknaden, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Sanyo Special Steel är en ledande producent av långa produkter i specialstål. Bolaget tillverkar och säljer dessa i Japan och internationellt. De erbjuder en stor bredd av stänger och sömlösa rör inom kullagerstål och andra höghållfasta stål, men även inom rostfritt stål, värmeresistenta stål och verktygsstål. Dessutom tillverkas smidda och bearbetade stålprodukter, nära färdiga produktformer. Bolaget tillhandahåller också metallpulver och pulvermetallurgiprodukter. Sanyo Special Steel har runt 2 600 medarbetare och hade under 2017 en omsättning på 1 200 miljoner euro. Bolaget är noterat på Tokyo Stock Exchange.

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stephanie Beudat, Head of External Communications 
T: +46 (0)8 622 13 43
E-post: stephanie.beudat@ovako.com

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
Public Relations Center
Phone: +81-3-6867-2977, 3419, 2146, 2135

Sanyo Special Steel Co., Ltd.
General Administration Department
Phone: +81-79-235-6003

Om Ovako
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.
Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 en del av den japanska stålkoncernen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation som är världens tredje största stålproducent med 93 500 anställda globalt och en årlig omsättning på 43 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nssmc.com.

Om Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC)

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) grundades i oktober 2012 genom fusionen av Nippon Steel Corporation och Sumitomo Metal Industries, Ltd., som är en världsledande integrerad stålproducent. NSSMC:s ledningsgrupp leds av ordförande Shoji Muneoka och vd Kosei Shindo. NSSMC tillverkar ett brett sortiment av högkvalitativa stålprodukter i mer än 15 länder och i 12 stålverk i Japan. NSSMC betonar tre affärsområden som viktiga strategiska områden: i) högkvalitativa stålprodukter för bilar, ii) resurser och energi, och iii) anläggningsteknik, byggande och järnvägar. Koncernen bedriver forskning och utveckling vid tre stora forskningscentra och sju laboratorier i Japan. NSSMC är ett holdingbolag för fem verksamheter: ståltillverkning, teknik, kemikalier, nya material och systemlösningar. NSSMC-koncernen sysselsätter cirka 93 500 personer. NSSMC redovisade 5 668 663 miljoner japanska yen i nettoomsättning och 182 382 miljoner japanska yen i rörelseresultat och en råstålproduktion på 46.82  miljoner ton konsoliderat under räkenskapsåret som slutade 31 mars 2017. I linje med företagets filosofi arbetar NSSMC med att bygga upp en dynamisk NSSMC-grupp. Företaget har som mål att säkerhetsställa effektivitet, sundhet och transparens samt stärka företagsstyrningen för att uppnå en hållbar utveckling av koncernens värde och samhällets förtroende. För mer information, vänligen besök www.nssmc.com.

Om Sanyo Special Steel Co., Ltd.
Sanyo Special Steel Co., Ltd. (Sanyo Special Steel) är en Japansk producent av högkvalitativt specialstål, som grundades 1933. Företagets ledningsgrupp leds av ordförande och vd Shinya Higuchi. 
Sanyo Special Steel produkter utgör hög tillförlitlighet och tillämpas på ett stort antal viktiga industrikomponenter, däribland fordon, industrimaskiner, järnvägar och vindkraftgeneratorer. I många länder har Sanyo Special Steels kullagerstål ett särskilt gott rykte för sin utmärkta kvalitet och tillförlitlighet. Sanyo Special Steel har en etablerad verksamhet i Asien och Amerika för att säkerställa en stabil tillgång av högkvalitativa produkter till kunder, då de expanderar sin affärsverksamhet globalt. I linje med företagets filosofi ”Förtroendebaserad förvaltning”, förespråkar Sanyo Special Steel en trogen, rättvis och transparent företagsledning och arbetar för att öka företagets värde med målet att bibehålla förtroende hos alla intressenter genom att uppfylla ekonomiska och sociala uppdrag.

För mer information, vänligen besök www.sanyo-steel.co.jp.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.09.15 CET den 2 augusti 2018.

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 ett dotterbolag som ingår i den japanska stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med 93 500 anställda globalt och en årlig omsättning på 43 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nipponsteel.com.