• news.cision.com/
  • Ovako AB/
  • Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation tecknar avtal om förvärv av Ovako Group från Triton

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation tecknar avtal om förvärv av Ovako Group från Triton

Report this content

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), en av världens största stålproducenter, har tecknat avtal med fonder som rådges av Triton att förvärva 100 procent av Ovako Group. Förvärvet är föremål för myndigheters godkännande.

NSSMC är global marknadsledare inom stålproduktion med världsledande teknik och tillverkningskapacitet. Koncernen tillverkar ett brett sortiment av avancerade stålprodukter i mer än 15 länder och vid 12 stålverk i Japan. För räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016 rapporterade NSSMC en stålproduktion på en konsoliderad nivå om 45 miljoner ton.

- Ovako är en global teknologisk ledare inom högrent stål för rullager och andra avancerade applikationer, säger Kosei Shindo, VD för NSSMC. Vårt mål med förvärvet av Ovako är att stärka och utöka vår globala verksamhet och ytterligare stärka vår teknologi, produktkvalitet och produktutvecklingsförmåga för specialstål och säkra en bas av tillverkning och försäljning i Europa för att stärka vår globala verksamhet inom specialstål.

Ovako har under de senaste åren genomfört ett antal viktiga förbättringar, såsom tydliga segmentstrategier, ökad effektivitet i produktionen, säkerhetsprogram för medarbetare, investeringar i produktutveckling, inrättande av en ny global försäljningsorganisation och lansering av digitala verktyg för att förbättra försäljningen. Detta har resulterat i nya affärer, ökade marknadsandelar, högre efterfrågan från kunder och förbättrad effektivitet och lönsamhet.

- Jag är mycket nöjd med att Ovako nu kommer att bli en del av Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, en stark industriell ägare och en tydlig teknikledare inom den globala stålindustrin, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako. Med starkt stöd från vår ägare Triton har vi stärkt vår konkurrenskraft och marknadsposition betydligt under de senaste åren. Vårt mål är att fortsätta växa under de kommande åren, och vi ser fram emot att NSSMC:s teknologiska kunskap och stöd ska skapa ännu mer värde för våra kunder.

- Triton har varit ägare till Ovako i mer än sju år och det är nu en lämplig tid för en industriell ägare att fortsätta utveckla Ovako. Vi vill tacka medarbetarna och ledningen för deras bidrag till Ovakos framgångsrika utveckling under Tritons ägande, säger Joakim Olsson, styrelseordförande i Ovako.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen. Vid genomförande av transaktionen är det Ovakos avsikt att lösa in obligationslånet om 310 miljoner euro med förfall 2022.

- - -

För ytterligare information:

Stina Thorman, Head of Investor Relations
T: +46 (0)8 622 1338
E-post: stina.thorman@ovako.com

Triton
Marcus Brans
T: +49 69 921 02204

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
Public Relations Center
Phone: +81-3-6867-2977, 3419, 2146, 2135

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energi-snålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 3 040. För mer information besök oss på www.ovako.com.

Om Triton

Tritons fonder investerar i och stöder den positiva utvecklingen av medelstora företag med huvudkontor i Europa, med inriktning på företag inom industri, företagstjänster och konsument / hälsa. Tritons målsättning är att bidra till att bygga bättre affärsverksamheter på längre sikt. Triton och dess representanter har för avsikt att verka för positiv förändring för att uppnå hållbara operativa förbättringar och tillväxt. De 36 bolagen i Tritons portfölj har en sammanlagd omsättning på cirka 14,2 miljarder euro och cirka 91 000 anställda. Triton-fonderna rådges av dedikerade team av professionella investerare baserade i Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Italien, Storbritannien, USA, Kina, Luxemburg och Jersey. För mer information vänligen besök www.triton-partners.com

Om Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC)

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) grundades i oktober 2012 genom fusionen av Nippon Steel Corporation och Sumitomo Metal Industries, Ltd., som är en världsledande integrerad stålproducent. NSSMC:s ledningsgrupp leds av ordförande Shoji Muneoka och vd Kosei Shindo. NSSMC tillverkar ett brett sortiment av högkvalitativa stålprodukter i mer än 15 länder och i 12 stålverk i Japan. NSSMC betonar tre affärsområden som viktiga strategiska områden: i) högkvalitativa stålprodukter för bilar, ii) resurser och energi, och iii) anläggningsteknik, byggande och järnvägar. Koncernen bedriver forskning och utveckling vid tre stora forskningscentra och sju laboratorier i Japan. NSSMC är ett holdingbolag för fem företag: ståltillverkning, teknik, kemikalier, nya material och systemlösningar. NSSMC-koncernen sysselsätter cirka 84 000 personer. NSSMC redovisade 4 907 429 miljoner japanska yen i nettoomsättning och 200 929 miljoner japanska yen i ordinarie vinst och en råstålproduktion på 44,53 miljoner ton konsoliderat under räkenskapsåret som slutade 31 mars 2016. I linje med företagets filosofi arbetar NSSMC med att bygga upp en dynamisk NSSMC-grupp. Företaget syftar till att säkerställa effektiviteten, sundheten och insynen i förvaltningen och förbättra företagsledningen med det yttersta målet att uppnå en hållbar förbättring av koncernens värde och samhällets förtroende. För mer information, vänligen besök www.nssmc.com

Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars kl. 07:10 CET.