Ovako har slutfört förvärvet av Tibnor Oy i Finland

Ovako har slutfört förvärvet av Tibnor Oy efter godkännande från Europeiska kommissionen och konkurrensmyndigheterna i Finland och Estland.

I samband med att förvärvet slutfördes bytte Tibnor Oy också namn till Ovako Metals Oy Ab.

- Förvärvet innebär att vi breddar vårt kunderbjudande på den finska marknaden och stärker kontakten med slutkund gällande samtliga Ovakos produkter, säger Tom Erixon koncernchef och vd på Ovako.

Tibnor Oy köper, lagrar, bearbetar och distribuerar stål och metall till verkstads-, process- och byggindustrin. Företaget har cirka 50 anställda och omsättningen 2014 var 67.3 miljoner euro.

Förvärvet av Tibnor Oy i Finland ska ses som ett led i Ovakos satsning på en ökad närvaro och kundsamarbete på nya och befintliga marknader. Under 2012 och 2013 öppnade Ovako upp nya säljkontor i Italien, Östeuropa och Kina.

Förvärvet förväntas ha en svagt positiv påverkan på Ovakos operativa resultat och en svagt negativ påverkan på kassaflödet för 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2925. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Förvärvet innebär att vi breddar vårt kunderbjudande på den finska marknaden och stärker kontakten med slutkund gällande samtliga Ovakos produkter
Tom Erixon