Ovako inleder förhandlingar om att minska personalstyrkan vid rörproduktionen i Hofors.

För att möta den lägre efterfrågan på rör planerar Ovako att gå från fyra till tre skift i produktionen av varma och vidareförädlade rör vid anläggningen i Hofors. Förhandlingar med de lokala fackförbunden kommer att inledas omgående. Ambitionen är att en övertalighet om cirka 35 tjänster så långt som möjligt ska hanteras genom naturliga avgångar.

- Vi har under en tid sett att efterfrågan på varma och vidareförädlade rör inte varit på den nivå vi förväntat oss och därför känns det naturligt att göra en anpassning av personalstyrkan till rådande produktionstakt. Vår ambition är att hantera övertaligheten under 2015, säger Carl-Michael Raihle, affärsområdeschef Ovako Tube and Ring.

Anpassningen av personalstyrkan kan ses som en del av koncernens övergripande fokus på kostnader och effektiva processer.

Den lägre efterfrågan inom rör påverkar inte Ovakos marknadsutsikter för koncernen som helhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2925. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har under en tid sett att efterfrågan på varma och vidareförädlade rör inte varit på den nivå vi förväntat oss och därför känns det naturligt att göra en anpassning av personalstyrkan till rådande produktionstakt. Vår ambition är att hantera övertaligheten under 2015.
Carl-Michael Raihle, Affärsområdeschef Ovako Tube and Ring