Ovako investerar i förbättrad metallurgi i Imatra

Ovako har beslutat att investera i ett nytt pumpsystem för vakuumavgasning vid stålverket i Imatra, för att förbättra produktionsprocessen och verksamheten i stort. Pumpsystemet ersätter ett tidigare system och investeringen kommer att minska anläggningens vattenförbrukning med cirka 20 procent samt dess koldioxidutsläpp.

Vakuumavgasning är ett viktigt steg i modern stålproduktion. Genom processen avlägsnar man gaser som finns lösta i det smälta stålet och som annars skulle försämra såväl stålets mekaniska och fysikaliska egenskaper som dess kvalitet.¹

− Investeringen kommer att hjälpa oss att fortsätta leverera det våra kunder önskar, säger Janne Pirttijoki, affärsenhetschef för Ovako Imatra. Samtidigt minskar den vår vattenförbrukning med 20 procent och vårt koldioxidavtryck går ner.

Ovakos produktionsenhet i Imatra producerar låglegerad rundstång för krävande applikationer inom fordons- och verkstadsindustrin. Stål från Imatra används bland annat i mekanisk kraftöverföring, kullager, borrverktyg, stål optimerade för skärande bearbetning, fästelement och hydraulikkomponenter.

¹ http://ispatguru.com/vacuum-degassing-processes-for-liquid-steel/  

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Press- och mediakontakter
Oskar Bosson, Head of Group Communications
Telefon: 46 704 10 71 80
E-post: oskar.bosson@ovako.com

Investor relations
Stina Thorman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)862 13 38
E-post: stina.thorman@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss på www.ovako.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 klockan 13.00 (CET).

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan mars 2019 ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com.