Ovako lanserar digital värmebehandlingsguide

Ovako har lanserat Heat Treatment Guide, marknadens första digitala verktyg som låter kunderna beräkna de mekaniska egenskaperna hos olika stål efter värmebehandling. Guiden sparar tid och pengar för kunderna genom ett digitalt alternativ till fysiska tester. 

– Vi är mycket glada över lanseringen av nya Ovako Heat Treatment Guide. Det är det första digitala verktyget i sitt slag på marknaden som hjälper kunder att förstå hur den kemiska sammansättningen påverkar stålets hårdhet efter härdning och anlöpning. Det användarvänliga verktyget är ett nytt sätt att erbjuda kunderna vår tekniska expertis, säger Göran Nyström, Head of Marketing and Technology.

Ovako Heat Treatment Guide är en unik tjänst som hjälper kunderna att välja rätt stål för sina specifika användningsområden. Genom att välja mellan olika stål i Heat Treatment Guide kan användarna förutspå hur egenskaperna hos stål med en specifik sammansättning förändras efter värmebehandling. Användarna kan ändra stålets sammansättning för att testa hur olika legeringsämnen påverkar egenskaperna. Kunderna kan sedan jämföra olika stålsammansättningar i de resulterande diagrammen.

– Den viktigaste informationen som presenteras i Heat Treatment Guide är hårdheten beräknad som en funktion av kylningshastigheten vid härdning. Detta presenteras som ett CCT-diagram och som en Jominykurva. Anlöpningsdiagram visar hur hårdheten och styrkan varierar beroende på anlöpningstemperaturen. En tabell visar även kärnhårdheten hos stänger med diametern 5–500 mm efter kylning i vatten, olja eller luft, berättar Joakim Fagerlund som utvecklat Ovako Heat Treatment Guide.

Ovako Heat Treatment Guide bygger vidare på Ovako Steel Navigator, en digital plattform som hjälper kunderna att välja det bästa stålet för varje användningsområde. Guiden omfattar de flesta stålkvaliteter.

Ovako Heat Treatment Guide finns tillgänglig på http://www.heattreatmentguide.com

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Press- och mediakontakter
Anna Dansk, Head of Group Marketing Communications
Telefon: +46 70 084 45 55                          
E-post: anna.dansk@ovako.com

Investor relations
Stina Thorman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)862 13 38
E-post: stina.thorman@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss på www.ovako.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.00 CET den 26 januari 2018.

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 ett dotterbolag som ingår i den japanska stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med 93 500 anställda globalt och en årlig omsättning på 43 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nipponsteel.com.