Ovako och NCC Roads i långsiktig satsning för hållbara vägar

Ovako i Smedjebacken och NCC Roads har skrivit ett 10-årskontrakt om leverans av  stålslagg. Biprodukten används som ballast i asfalt vilket ger stabilare och tystare vägar med behov av färre omläggningar.

- Vi har under lång tid arbetat för att hitta användningsområden där våra restprodukter skapar mervärde. Det är därför glädjande att NCC Roads ser vår stålslagg som en viktig komponent i bygget av hållbara vägar, säger Torbjörn Sörhuus, kvalitets- och miljöchef på Ovako Bar SmeBox.

Avtalet träder i kraft den 1 oktober och löper över 10 år. NCC Roads köper de första tre åren Ovakos årliga produktion av stålslagg i Smedjebacken (ca 50 000 ton/år). De resterande sju åren köper NCC ca 85 000 ton/år, vilket även inkluderar slagg som idag ligger på lager.

Stålslagg används som ballastmaterial i asfalttillverkning. Slaggasfalten är överlägsen vanlig asfalt i tillämpningar med mycket hög belastning och däcksvridning, som till exempel i rondeller och på industriytor. Dessutom bidrar slaggasfalten till en lägre bullernivå. Användning av stålslagg bidrar till ökad resurshållning i bergtäkter, minskad brytning och krossning av nytt stenmaterial, minskade utsläpp och behov av färre omläggningar. Det innebär mindre och färre störningar i trafiken liksom lägre kostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96
Torbjörn Sörhuus, kvalitets- och miljöchef Ovako Bar SmeBox, +46 (0)240 668 355

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2925. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har under lång tid arbetat för att hitta användningsområden där våra restprodukter skapar mervärde. Det är därför glädjande att NCC Roads ser vår stålslagg som en viktig komponent i bygget av hållbara vägar
Torbjörn Sörhuus, kvalitets- och miljöchef på Ovako Bar SmeBox