• news.cision.com/
  • Ovako AB/
  • Ovako publicerar årsredovisning för 2017, en uppdaterad strategi och nya finansiella mål

Ovako publicerar årsredovisning för 2017, en uppdaterad strategi och nya finansiella mål

Report this content

Ovako Group AB publicerade idag sin årsredovisning för 2017 som inkluderar bolagets uppdaterade strategi och nya finansiella mål. Strategin bygger på tre utvecklingsområden med syfte att optimera verksamheten, skapa tillväxt inom nyckelsegment och bygga en plattform för framtiden. Baserat på den uppdaterade strategin har Ovako beslutat om följande finansiella mål som ska uppnås senast under 2020:

  • Försäljningsvolymer över 850 kton per år
  • EBITDA-marginal över 13%
  • Nettoskuld (exkl pensionsskuld) i relation till Eget kapital mindre än 40%*

Årsredovisningen lyfter också fram Ovakos verksamhets- och resultatutveckling, bolagets investeringar i verksamhet och produkter för att bidra till att utveckla kunders erbjudande.  

- Vi avslutade 2017 i ett bättre läge än på länge, med sänkta strukturella kostnader, nya affärer, ökade marknadsandelar, höjd efterfrågan och en uppdaterad strategi på plats som kommer fortsätta att skapa tillväxt för Ovako. Vi är också mycket stolta över att också ha lanserat en helt ny stålfamilj, Hybrid Steel®, som lämpar sig väl för krävande applikationer. Sammantaget ser utsikterna väldigt goda ut för Ovako under de kommande åren, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Ovakos hållbarhetsrapport har integrerats i årsredovisningen. Årsredovisning finns nu tillgänglig i en svensk och i en engelsk version på koncernens hemsida www.ovako.com. Den kan också beställas i en tryckt version via communications@ovako.com.

* vilket i den finansiella planen, givet att de finansiella målen nås, motsvarar en nettoskuld (exklusive pensionsskuld) i relation till EBITDA mindre än 1.

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stina Thorman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)862 13 38
E-post: stina.thorman@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energi-snålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 3 040. För mer information besök oss på www.ovako.com.

Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars kl. 12:00 CET.