Ovako tecknar avtal med SSAB om att förvärva Tibnor Oy

Ovako har tecknat ett avtal med SSAB om att förvärva stål- och metalldistributören Tibnor Oy i Finland. Affären har godkänts av den europeiska kommissionen och ska nu granskas av konkurrensmyndigheten i Finland och Estland för ett slutgiltigt godkännande. Förvärvet förväntas ha en svagt positiv påverkan på Ovakos operativa resultat och en svagt negativ påverkan på kassaflödet för 2015.

-    Tibnor Oy är ett framgångsrikt företag med lång erfarenhet som distributör för bland annat Ovako på den finska marknaden. För Ovakos del skulle förvärvet av Tibnor Oy innebära att vi kan bredda vårt kunderbjudande på den finska marknaden och stärka kontakten med slutkund gällande samtliga Ovakos produkter, säger Tom Erixon koncernchef och vd på Ovako.

Tibnor Oy köper, lagrar, bearbetar och distribuerar stål och metall till verkstads- process- och byggindustrin. Företaget har cirka 50 anställda och omsättningen 2013 var 66.6 miljoner euro.

Ovakos förvärv av Tibnor Oy har godkänts av europeiska kommissionen och i nästa steg ska affären granskas av konkurrensmyndigheten i Finland och Estland för ett slutgiltigt godkännande.

Förvärvet av Tibnor Oy i Finland ska ses som ett led i Ovakos satsning på en ökad närvaro och kundsamarbete på nya och befintliga marknader. Under 2012 och 2013 öppnade Ovako upp nya säljkontor i Italien, Östeuropa och Kina.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, + 46 70 209 93 96.

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2013 uppgick till 850 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2995. För mer information besök oss på www.ovako.com


Taggar:

Prenumerera

Citat

Tibnor Oy är ett framgångsrikt företag med lång erfarenhet som distributör för bland annat Ovako på den finska marknaden. För Ovakos del skulle förvärvet av Tibnor Oy innebära att vi kan bredda vårt kunderbjudande på den finska marknaden och stärka kontakten med slutkund gällande samtliga Ovakos produkter.
Tom Erixon koncernchef och vd på Ovako