Renare stål från Ovako bidrar till bättre produktdesign genom att undanröja utmattningsbrott och förlänga livslängden

Dagens högpresterande komponenter måste klara allt högre belastning under allt längre tid. Ovakos rena stål har utvecklats för att uppfylla dessa tuffa krav genom att förebygga utmattningsbrott och förlänga komponenternas livslängd.

I IQ-Steel® har man minimerat slagginneslutningarnas storlek, vilket ökar utmattningshållfastheten i alla riktningar dramatiskt, medan BQ-Steel® utgör ett mer traditionellt alternativ för högre utmattningshållfasthet för krävande applikationer. Båda materialgrupperna hjälper kunder i en mängd olika industrier att skapa lättare, starkare, mer effektiva och kompakta komponenter.

IQ-Steel (Isotropic Quality) är en produktfamilj av isotropa ultrarena stål som till egenskaperna motsvarar omsmält stål. Renheten och den ytterst jämna kvaliteten uppnås utan den komplicerade omsmältningsprocessen som innebär mycket högre energiförbrukning och materialpriser. IQ-Steel kan användas för att förbättra kugghjul, kamaxlar och säkerhetskritiska komponenter som utsätts för höga, komplexa och cykliska belastningar.

För applikationer med höga men mindre komplexa belastningar finns en väletablerad lösning i form av stålfamiljen BQ-Steel (Bearing Quality). Stålen har levererats i 100 år till producenter av högklassiga kullager och har betydligt mindre inneslutningar än konventionella stål, vilket förbättrar utmattningshållfastigheten och skapar nya designmöjligheter i en mängd högbelastade tillämpningar. IQ-Steel representerar en helt ny prestandanivå.

IQ-Steel har utvecklats för att hålla inneslutningarnas storlek under en kritisk nivå. De resulterande isotropa egenskaperna möjliggör två till tre gånger högre utmattningshållfasthet jämfört med konventionellt stål. Den höga utmattningshållfastheten i alla riktningar gör stålet lämpligt för komplexa belastningar och öppnar för nya typer av konstruktioner.

”Några av världens mest kvalitetsorienterade produkttillverkare använder redan våra stålkvaliteter IQ-Steel och BQ-Steel för att klara högre och mer komplexa belastningar. Vi ser en enorm potential i att expandera till industrier som står inför nya konstruktionskrav och behöver lättare men mer hållfasta lösningar”, säger Göran Nyström, vice VD på Ovako.

IQ-Steel och BQ-Steel ingår i Ovakos nya serie attributbaserade varumärken som utvecklats för att erbjuda kunderna fördelar som längre livslängd, ökad säkerhet och produktivitet eller nya konstruktionslösningar. Mer information om lanseringarna av Ovakos nya varumärken finns på ovako.com/rightsteel

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Larsson, Head of Group Marketing Communications, +46 70 084 45 07
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2925. För mer information besök oss på www.ovako.com eller ovako.com/rightsteel

Taggar:

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan mars 2019 ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com.

Prenumerera

Citat

Några av världens mest kvalitetsorienterade produkttillverkare använder redan våra stålkvaliteter IQ-Steel och BQ-Steel för att klara högre och mer komplexa belastningar. Vi ser en enorm potential i att expandera till industrier som står inför nya konstruktionskrav och behöver lättare men mer hållfasta lösningar
Göran Nyström