Ovzons valberedning inför årsstämman 2020

Report this content


Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2020 består av representanter utsedda av de tre största ägarna, samt bolagets ordförande. Valberedningen och består av Öystein Engebretsen, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Anders Algotsson utsedd av Afa Försäkring samt Anders Björkman, styrelseordförande Ovzon.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ovzons valberedning kan göra det via e-post till

oystein.engebretsen@oresund.se eller på telefon 08 402 33 00 eller med brev till Ovzon AB, Attn.Valberedningen, Anderstorpsvägen 10, 171 54 Solna, senast den 21 februari 2020.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

 

 

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Ovzon is revolutionizing mobile broadband via satellite providing global coverage with the highest bandwidth through the smallest terminals. Founded in 2006, Ovzon develops end-to-end solutions meeting the growing demand of mobile broadband connectivity for customers with high performance requirements.
Ovzon’s combination of advanced proprietary satellite technology and unique ultra-small terminals answers the needs for mobile users to connect anywhere and transmit large amounts of data. Customers include Government, Defense, Media, Maritime, Aviation and NGOs using highly mobile platforms. Our dedicated and experienced team ensures a premium service for our demanding global customers.
The company has offices in Stockholm in Sweden and Bethesda (MD) and Tampa (FL) in the United States. Ovzon is publicly listed on Nasdaq First North Growth Market

Prenumerera

Dokument & länkar