OX2 får uppdrag att förvalta en 45 MW vindpark åt IKEA-gruppen i Litauen

OX2 kommer att förvalta en befintlig vindpark i Mazeikiai, nordvästra Litauen som ägs av IKEA-gruppen. Vindparken består av 19 vindkraftverk från Nordex. Det är den fjärde vindparken som OX2 förvaltar åt IKEA-gruppen.

OX2 har etablerat en väl fungerande förvaltningsorganisation för Mazeikiai vindpark. En person har anställts lokalt för inspektion av vindparken samt ansvar för avtal och överenskommelser med olika intressenter. Proaktiv analys av data, löpande övervakning och rapportering sker från OX2:s huvudkontor i Stockholm, Sverige.

- Vi kan snabbt etablera oss på nya marknader tack vare kompetenta medarbetare, stora kontaktytor och bra stödsystem. I det här uppdraget har vi extra bra förutsättningar att lyckas tack vare ett inarbetat samarbete med både IKEA-gruppen och Nordex. Vi är oerhört glada för att få förnyat förtroende från IKEA-gruppen och ser fram emot att skapa optimala förutsättningar för att de ska få största möjliga avkastning på sin investering, säger Lars Bryngelsson, vd för teknisk och kommersiell förvaltning på OX2.

OX2:s förvaltningsportfölj omfattar avtal om totalt 700 MW vindkraft i Norden och Baltikum, varav 177 MW är förvaltningsuppdrag åt IKEA-gruppen.

Fakta om samarbetet mellan IKEA och OX2 kring förvaltning av vindparker:
- Korpfjället, Sverige. 9 vindkraftverk från Siemens. I drift med OX2 som förvaltare sedan 2011.
- Rämsberget, Sverige. 7 vindkraftverk från Vestas. I drift med OX2 som förvaltare sedan 2014.
- Glötesvålen, Sverige. 30 vindkraftverk från Vestas. I drift med OX2 som förvaltare sedan 2014.
- Mazeikiai, Litauen. 19 vindkraftverk från Nordex. I drift med OX2 som förvaltare sedan 2017.

För mer information kontakta:
Lars Bryngelsson, vd för teknisk och kommersiell förvaltning på OX2, mobil: 070-539 17 68. Mail: lars.bryngelsson@ox2.com

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. OX2 står bakom en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden och producerar biogas och grön fjärrvärme i en av Sveriges största anläggningar. För mer information besök www.ox2.com

 

 

Taggar:

Om oss

Om OX2OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till 4 136 MSEK. För mer information besök: www.ox2.com

Prenumerera