Dela

Kontakt

Citat

“Färdigställandet av Stigshöjden vindpark är en viktig milstolpe i samarbetet mellan FONTAVIS och OX2. Driftsättandet av vindparken bidrar direkt till att Sverige uppnår sina långsiktiga mål för förnybar energi och understryker FONTAVIS marknadsengagemang inom grön energi och infrastruktur’
Thomas Vogt, direktör på FONTAVIS
Vi är mycket nöjda med att tillkännage detta förvärv - vår första Greenfield investering i Finland och Infracapital Greenfield partners Fund I´s första landbaserade vindkraftsprojekt. Som en ledande investerare inom infrastruktur, är Infracapital glada över samarbetet med den nordiska utvecklaren OX2 kring ett projekt som kommer att leverera hållbart värde till våra IGP I investerare, och bidra på ett betydande sätt till förnybar energi i Finland
Michele Armanini, vd på Infracapital
Vi har etablerat en god relation med Infracapital och ser fram emot fortsatt samarbete. I och med detta kontrakt, bygger vi nu sex vindparker utan statligt stöd i Finland, vilket visar att vindkraften kommer att spela huvudrollen i omställningen till en förnybar energisektor
Paul Stormoen, vd för OX2
Jag är glad över samarbetet med OX2 för att leverera GIG:s tredje landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige inom två år som backas upp av ett PPA
Ed Northam, chef på GIG EMEA
Vi är väldigt nöjda över att ha etablerat en god affärsrelation med Green Investment Group, en väldigt stark och kapabel investerare inom förnybart i Norden
Paul Stormoen, vd på OX2
OX2 är har stor erfarenhet att driva projekt från utveckling till producerande vindparker
Milan Kolar, chef för vindenergi på SCA
Tillsammans har vi mycket goda förutsättningar, i samverkan med övriga intressenter, att nå vårt gemensamma mål och bidra till att driva omställningen
Hillevi Priscar ansvarig för projektutveckling på OX2
OX2 är den perfekta partnern för oss i detta projekt. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla en högkvalitativ vindpark med hjälp av den allra senaste tillgängliga tekniken. Vårt mål är att uppnå bra ekonomiska resultat utan subventioner, med en positiv inverkan på alla intressenter
Amir Sharifi, Managing Director på Ardian Infrastructure
“Vi är väldigt glada att ha etablerat en god affärsrelation med Ardian efter en realisationsprocess som har kännetecknats av stor professionalitet och samarbetsanda. Vi ser nu fram mot att börja bygga tillsammans med våra underentreprenörer. Vindparken är en betydande lokal satsning och ett viktigt bidrag till den pågående globala omställningen till en förnybar energisektor
Paul Stormoen, VD på OX2 Wind
Projektet är en milstope både i vår egen historia och för branschen som visar att vi nu kan bygga vindkraft i Norden utan subventioner. Det är särskilt glädjande att vi kan uppnå detta med IKEA/Ingka Group som vi har samarbetat med i många år
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind
Vi är väldigt glada över att vara en del av den här affären. Vindparken har producerat väl under de senaste två åren och nu ser vi ytterligare möjligheter att förbättra dess prestanda genom tekniska uppdateringar
Paul Stormoen, vd på OX2 Wind
Vi är mycket nöjda med att teckna vårt första avtal med Prime Capital och ser fram mot ett långsiktigt samarbete där vi kontinuerligt kan optimera produktionen med våra analysverktyg
Lars Bryngelsson, vd på OX2 TCM
Den här investeringen är i linje med vår strategi inom förnybar energi där fokus är projekt med begränsade subventioner och konkurrenskraftig LCOE*. Vi på Marguerite ser med spänning fram emot vårt framtida samarbete med OX2
William Pierson, partner på Marguerite
Vi är glada över att ha etablerat en god affärsrelation med Marguerite. Att vi nått fram till byggstart i det här projektet bevisar ännu en gång OX2:s spetskompetens och fokus; teknisk och finansiell optimering av vindkraftsparker samt förmåga att leverera stora totalentreprenader
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind
– Tack vare ett gott samarbete med alla involverade kan vi ta detta steg och investera i en modern förbehandlingsanläggning med allt vad detta innebär i form av ökad kapacitet, klimatnytta och bättre arbetsmiljö. Det är oerhört glädjande
Fredrik Olrog, vd OX2 Bio
Det känns fantastiskt bra att vi kan ta detta steg och därmed skapa bättre förutsättningar för människor och miljö. Nu kommer vi kunna ta emot mer avfall samtidigt som vi säkrar en långsiktigt stabil, säker och hållbar produktion av biogas och biogödsel i regionen
Fredrik Olrog, vd OX2 Bio
Vi är glada över att göra ännu en affär med Fontavis på kort tid. Projektet förstärker vår ledande marknadsposition i Norden, där vi för närvarande bygger sju vindparker om totalt 750 MW
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind
Vindkraftsinvesteringar i Norden är mycket attraktiva och speciellt det här projektet uppvisar väldigt starka tekniska och kvalitativa egenskaper.
Roman Rosslenbroich, vd och medgrundare på Aquila Capital
Detta är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Aquila och OX2 de senaste åren.
Paul Stormoen, vd på OX2 Wind
Stigshöjden och samarbetet med OX2 är ett perfekt startskott för Fontavis verksamhet i Norden.
Marc Schürch, direktör på Fontavis
Vi är stolta över att leverera ännu en vindpark till IKEA. Det har varit ett utmanade och lärorikt byggprojekt i ett tufft klimat och med en kort byggsäsong till havs
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind
Förslaget är mycket positivt och ligger i linje med vad som krävs för att säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el och för att investerarna ska fortsätta att satsa på Sverige
Paul Stormoen, vd OX2 Wind
Politikerna har förstått att marknaden kräver långsiktiga och tydliga spelregler
Linda Burenius Magnusson, ansvarig för public affairs på OX2
“Till följd av den höga efterfrågan på infrastruktur inom förnybar energi är det viktigt att ligga i framkant vad gäller attraktiva investeringsmöjligheter och vi är glada över ytterligare ett framgångsrikt förvärv i Norden samt vårt långsiktiga samarbete med OX2”
Roman Rosslenbroich, VD och grundare på Aquila Capital.
Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla verksamheten för att våra kunder alltid ska få ut största möjliga avkastning från sina investeringar. Det ska även bli väldigt kul att få jobba med förnybar energi igen på ett så proaktivt och ambitiöst bolag som OX2
Lars Bryngelsson
Det känns naturligtvis otroligt bra! Vi vann igen och har dessutom förbättrat oss gentemot oss själva på samtliga områden sedan förra året. Jag är stolt över att jag har så fantastiska medarbetare och kunder
Stina Yones, vd OX2 Vindel
Vi får extra högt betyg i frågor kring samhällsengagemang och nytänkande. Jag tror att det beror på att vi har en tydlig vision och ett unikt erbjudande. Vi tror på människors engagemang och menar alla som vill ska ha möjlighet att äga sin egen förnybara el. Att alla som vill ska kunna dra sitt strå till stacken i omställningen till en helt förnybar energisektor
Stina Yones, vd OX2 Vindel
“Högkölen är ett tekniskt avancerat projekt på en idealisk plats med utmärkta vindförhållanden och därför ett perfekt tillägg till vår portfölj i Skandinavien. Det förnyade samarbetet med OX2 visar på den framgångsrika relation som vi gemensamt har byggt upp och ligger i linje med att vi erbjuder institutionella investerare tillgång till attraktiva tillgångar genom långsiktiga partnerskap med ledande aktörer på våra kärnmarknader”,
Roman Rosslenbroich, vd och medgrundare av Aquila Capital.
”Vi är glada över att göra ännu en affär med Aquila på kort tid. Projektet förstärker vår marknadsposition i Norden, där vi för närvarande bygger sex vindkraftsparker om totalt 420 MW”
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind
Vi har verkat med framgång i Skandinavien i flera år. Den här vindparken är anmärkningsvärd på flera sätt: för sin storlek, den tekniska layouten som tar tillvara de starka och stabila vindresurserna på platsen, upplägget med säljaren OX2 som är en erfaren utvecklare och totalentreprenör samt Google som köpare av en definierad mängd el. Detta upplägg i kombination med ett tekniskt starkt projekt erbjuder ideala förhållanden för att vi ska fördjupa oss i värdekedjan för förnybar energi och gå in tidigare i ett projekt.”
Susanne Wermter, chef för infrastrukturteamet på Aquila Capital
Vi är glada över att ha etablerat en god affärsrelation med Aquila och fördjupat vårt samarbete med Google. Att vi nått fram till byggstart i det här projektet bevisar ännu en gång OX2:s spetskompetens och fokus; teknisk och finansiell optimering av vindkraftsparker samt förmåga att leverera stora totalentreprenader
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind
Google har varit koldioxidneutrala sedan 2007 och vi har som målsättning att all vår verksamhet ska drivas med el från förnybara energikällor. Detta är Googles 7:e vindkraftsavtal hittills och det förstärker vår position som ett av världens största företag när gäller att köpa förnybar el”
Francois Sterin, chef för global infrastruktur, på Google
Alla hushåll som producerar egen förnybar el från sol och vind bör ges samma förutsättningar. Det nuvarande regelverket utesluter alla som bor i lägenhet och inte har tillgång till eget villatak eller en egen tomt. Därför är det hög tid att regeringen nu utreder möjligheten att inkludera andelsägd el
Linda Burenius Magnusson, Head of public affairs på OX2
Det är viktigt att den förnybara elen ges goda förutsättningar att växa på olika sätt, men för att få en bred folklig förankring i energiomställningen måste i första hand de svenska lägenhetshushållen ges samma möjligheter som villaägarna
Linda Burenius Magnusson, Head of public affairs på OX2
Tack vare ett gott och professionellt samarbete med OX2 kan vi ta ytterligare steg inom vår kampanj för att expandera inom förnybar energi. Tillsammans med den landbaserade vindparken som färdigställdes i Sverige förra året är detta vårt andra största projekt inom förnybar energi i Skandinavien. SWM strävar efter att 2025 producera tillräckligt mycket förnybar energi i sina egna anläggningar för att förse hela München, vilket innebär att München blir den första miljonstaden i världen som uppnår detta mål
Bettina Hess, talesperson för Stadtwerke München.
Vår enkät visar att Björklund inte verkar ha stöd bland sina egna när han motsätter sig utbyggnaden av förnybar elproduktion
Mattias Goldmann, vd på den liberala och gröna tankesmedjan Fores
Det är mycket märkligt att inte Jan Björklund tar ansvar för och stöder en bred blocköverskridande överenskommelse som efterfrågas av både industrin och energibranschen
Linda Burenius Magnusson, ansvarig för public affairs på OX2
Det nya målet om att Sverige ska ha en 100 procent förnybar elproduktion år 2040 är ett historiskt vägval som innebär att förnybar el successivt kommer att ersätta den åldrande kärnkraften
Linda Burenius Magnusson, OX2
Sverige står inför ett historiskt vägval. Ska vi göra som övriga världen och satsa på energieffektivisering och modern förnybar elproduktion, främst i form av sol- och vindkraft? Eller ska vi bromsa energiomställningen och fortsätta värna om den ohållbara och kostsamma kärnkraften
Stefan Henningsson, klimat- och energiexpert, Världsnaturfonden WWF
Det är möjligt att bygga ut den förnybara elproduktionen väsentligt mer och snabbare, men 25 TWh mellan 2021-2030 bör vara den allra lägsta ambitionsnivån i Energikommissionens kommande överenskommelse
Linda Burenius Magnusson, head of public affairs, vindkraftsbolaget OX2
– Boende i Glöte har sedan läge haft önskemål om att få snabbare internet, bättre TV och säkrare telefoni. Nu när Härjedalens kommun gör en storsatsning på utbyggnad av fiber i vårt område passar vi på att sänka kostnaden ytterligare
Ulla Stenberg, sekreterare i Glöte Byalags styrelse.
Hållbarhet är en central del i vår affärsidé och med vindparken på Glötesvålen är IKEA koncernen helt energioberoende i Norden. Om vi ska kunna växa och uppfylla vår vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna måste vi göra det med hänsyn till både människor och miljö där vi är verksamma
Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig IKEA Sverige.
En bygdepeng i den här storleksordningen betyder mycket för ett glest bebott område som Glöte. Detta visar vilken enorm lokal nytta en stor vindpark i ett bra vindläge kan skapa. Och detta är bara början – bygdepengen kommer varje år att uppgå till stora belopp beroende på hur mycket det blåser och elprisets utveckling.
Jan Olof Dahlin, projektledare på OX2.
Vi investerar i förnybar energi för att skapa miljönytta och påskynda omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Den nya vindparken kommer innebära att vi producerar mer förnybar energi än all den energi som vi använder i våra byggnader i Finland.
Lars Midttun, IKEAs landschef i Finland
Den här affären är en del av OX2:s expansionsstrategi och positionering på den globala vindkraftsmarknaden. Vi har ett gott samarbete med IKEA sedan många år tillbaka och nu ser vi fram emot att bygga och leverera deras första vindpark i Finland.
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind
Att etablera oss på den finska marknaden är en viktig milstolpe för oss i år. Finland är en lovande europeisk vindkraftsmarknad och den kommer att främja våra möjligheter att öka och ytterligare diversifiera vår portfölj inom förnybar energi. Vi ser fram emot att utöka relationen med OX2 och samarbeta kring en framgångsrik drift av parken i många år framöver.
David Jones, chef för förnybar energi på Allianz Capital Partners
Det känns fantastiskt! Vi vann igen och i år drar vi dessutom ifrån på marginalen
Linda Burenius Magnusson, vd på OX2 Vindel.
Det är fantastiskt roligt att OX2 får förtroendet att driva en av Sveriges största biogasanläggningar och vi ser fram emot att jobba tillsammans med den otroligt kompetenta personalen. OX2 kommer att utveckla verksamheten och ta vara på synergieffekter mellan bioenergi och vindkraft
Fredrik Olrog, vd OX2 Bio
- Vi har fått ett fantastiskt stort gensvar. Alla blir imponerade av utsikten och att bygget av parken har gjorts med en så stor omsorg om miljön. Nu kan vi vidareutveckla erbjudandet och förhoppningsvis anställa fler. Drömmen är att vindparken ska bli ett populärt turistmål på sommaren i Härjedalen och ett komplement till skidåkningen på vintern
Ulla Stenberg, medlem i Glöte Byalag.
Det är rekord. Nästan femtio procent av arbetet på Glötesvålen har utförts av regional arbetskraft, från Härjedalen, Jämtland, Dalarna och Hälsingland.
Christer Andersson, Senior analytics consultant på Vindkraftcentrum