Temporära konsulter är mer kvalificerade och högre utbildade än tidigare enligt en ny studie från Page Personnel

Stockholm, 2 Maj 2016 - Antalet temporära konsulter med högre utbildning och flera års arbetslivserfarenhet ökar. I Sverige har 65 % av de temporärt anställda som lägst en kandidatexamen. De förväntas även arbeta mer självständigt, ta mer eget ansvar och vara mer flexibla. Dessa är några av rönen i en ny studie från Page Personnel.

I den senaste globala studien ”Global Temporary and Interim Management study” deltog 1,804 chefer som anställer temporär personal och 2.944 yrkesverksamma med temporära uppdrag i 65 länder.

Ny situation för temporära konsulter

Studien visar hur temporära anställningar har förändrats. Traditionellt sett så har tendensen varit att temporära jobb främst utfördes av nyutexaminerade studenter samt att rollerna var administrativa och juniora. Men förväntningarna har stigit; majoriteten av de temporära konsulterna i Sverige svarade att de förväntas kommunicera mer med andra avdelningar (80 %) och vara mer flexibla (70 %) samt att deras arbetsuppgifter kräver mer självständighet än tidigare (63 %) och att de förväntas prestera mer på kortare tid (59 %). För att möta de ökade kraven på snabb integration och produktivitet är det därför ingen överraskning att dagens konsulter är mer seniora än tidigare; 84 % av de tillfrågade har mer än fem års arbetslivserfarenhet.

Från generalist till specialist

Resultaten visar hur tidsbegränsade anställningar har professionaliserats under de senaste åren. Det har skett ett skifte i efterfrågan på generalister till kvalificerade specialister, speciellt i utvecklade ekonomier där Sverige ligger i framkant. De rekryteras inom samtliga affärsområden från ekonomi och redovisning till ingenjörsroller, inköp och supply chain.

“Tillgången på specialiserade och erfarna temporära konsulter är avgörande för att företagen ska kunna lösa olika typer av situationer där det finns behov av ytterligare expertis såsom föräldraledighet, projekt, tillfälliga arbetstoppar eller omorganisationer", säger Ashley Stephenson, Executive Manager på Page Personnel i Sverige.

Mer information

För att ta del av hela rapporten ”Global Temporary and Interim Management study” och sammanfattningen med de viktigaste rönen för Sverige, vänligen gå vidare till vår hemsida


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt information

Ashley Stephenson
Executive Manager
Page Personnel Sverige
T:+46 (0)8 545 270 40                   
E: Ashley.Stephenson@pagepersonnel.se

Om Page Personnel

Page Personnel är verksamt i 21 länder runt om i världen. I Sverige har Page Personnel specialiserat sig inom rekrytering av personal för både temporära och permanenta positioner inom ekonomi och redovisning, kontor och administration, logistik och supply chain samt HR. 
Page Personnel tillhör PageGroup, ett FTSE 250-företag registrerat pa Londonbörsen med över 35 års erfarenhet av rekryteringtjänster.

Om PageGroup

PageGroup etablerades i Storbritannien 1976 och har sedan dess vuxit till en av världens mest kända och välrenommerade rekryteringskonsultfirmor. Med verksamhet i 35 länder erbjuder PageGroup rekryteringstjänster och karriärmöjligheter på lokal, regional och global nivå. 
PageGroup är verksam med tre varumärken: Page Executive, Michael Page och Page Personnel

Taggar:

Media

Media

Citat

Tillgången på specialiserade och erfarna temporära konsulter är avgörande för att företagen ska kunna lösa olika typer av situationer där det finns behov av ytterligare expertis såsom föräldraledighet, projekt, tillfälliga arbetstoppar eller omorganisationer
Ashley Stephenson