Aktieägarbrev

Report this content

Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB (publ).  

Sommaren går mot sitt slut och våra kunder är tillbaka från semestrar runt om i världen. Nu är det full fart inom både den kommersiella och den operativa verksamheten.Parans affärsidé bygger på att utnyttja solens värdefulla strålar, där vi leder in dem till alla de människor som annars skulle vistas utan kontakt med ljuset utomhus. Sommaren är därför den självklart bästa delen av året för våra lösningar. Speciellt här uppe i Norden. Enda nackdelen är att även våra kunder tar semester vilket gör att vi har haft en period under juli och augusti som är något långsammare för våra kunddialoger. Nu är det dock full fart igen i alla våra prioriterade marknader.

Vi har tidigare berättat om vår strategi som innebär att vi fokuserar på större kunder och prospekt som kan leda till större affärer. Vi har också informerat om att vår pipe, dvs. den summerade listan över prospekt där vi projekterar och förhandlar om nya affärer stadigt ökar. Parans börjar etablera sig på flera av våra prioriterade marknader som ett varumärke våra kunder känner till och proaktivt vänder sig till för att lösa sina behov av att ta in solljus in i sina fastigheter. Vi märker också att trenden kring det allt ökade fokuset på dagsljus fortsätter att förstärkas. Flera av de kunddialoger som just nu pågår drivs av att kunden antingen prioriterar att öka dagsljusinsläppet eller att kunden har krav på sig från lokala myndigheter att öka insläppet av solljus i delar av fastigheten för att få byggtillstånd.

I skrivande stund arbetar vi med större projekt i flera av våra prioriterade marknader, men också i marknader såsom Hongkong, Spanien och Indien. Det är alltid en balansgång mellan att arbeta mot en strategiskt fokuserad marknad samtidigt som vi måste ha örat mot de övriga marknaderna för att snabbt kunna identifiera potentiellt stora affärer.

Ett exempel på en marknad som vi tidigare inte bedömt som prioriterad är Indien. Idag arbetar vi dels med två infrastrukturprojekt gentemot en tunnelbana och dels mot en flygplats. I tillägg så arbetar vi nu också med ytterligare ett projekt i Indien med betydande potential.

USA är fortsatt en prioriterad marknad där vi ser en stor potential. Vi har några mindre partners etablerade där men vi ser ett behov av att stärka upp med en större distributör med mer resurser att driva marknadsbearbetningen med högre intensitet då stora delar av våra resurser nu går åt att hantera alla andra marknader. Vi har därför satt i gång ett projekt tillsammans med Business Sweden med syftet att identidiera och etablera partnersskap med en större distributör med fokus mot västra USA.

Mellanöstern är den marknad där vi har störst antal leads, dvs. potentiella kunder där vi nu projekterar större affärer. I somras sammanföll ramadan med deras semestrar och festhögtider. Nu är dock det mesta igång även där och vi har flera resor med våra säljare planerade dit i närtid.

De investeringar som gjorts de senaste åren i teknisk utveckling har gett resultat och vi har idag en stabil produkt. Det utvecklingsarbete som nu görs handlar primärt om att få ut mer ljus per investerad krona. Därför läggs just nu resurser på att förändra bland annat specifikationen på våra fiberoptiska kablar och vi hoppas kunna presentera resultatet av detta arbete under hösten. Vi arbetar också med att utveckla en molnlösning som ska möjliggöra för våra kunder att ta del av värdefull information som systemet genererar. Det kan vara allt från levererade soltimmar till ackumulerad elbesparing. Målet är att vi skall kunna ge ett ännu mer attraktivt erbjudande till våra kunder.

Vi planerar också installationer från ingågna ordrar och ett exempel är Microsoft i Tel Aviv i Israel där deras utvecklingscenter nu börjar bli redo för vår installation. Se nedan några bilder från den fastigheten.

Förhandlingarna med det kinesiska bolaget som Parans kan komma att ingå en strategisk allians med fortgår enligt plan. Vi kan i dagsläget inte ge så mycket mer detaljer, men vi ser en mycket intressant potential i affären. Den skulle dels kunna ge Parans ytterligare ett produktben att stå på, den skulle dels öka Parans marknad för våra nuvarande produkter och den skulle kunna öka bolagets intäkter signifikant. Precis som vi tidigare nämnt så hoppas vi kunna presentera en affär för våra aktieägare under hösten.

Soliga hälsningar,

Anders Koritz, VD

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar