Dela

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Kontakt

Citat

Vår strategi är att vara ”on every architects mind” och det är av stor vikt för oss att kunna nå ut och erbjuda våra produkter i 3D-format i de ritningsmiljöer där våra föreskrivande led finns. Genom denna plattform får vi både en ny effektiv marknadsföringskanal men vi blir också mer relevanta och ger föreskrivande led enkelheten att kunna ta del av rätt information kring våra produkter och rita in dem i rätt fas av deras arbetsprocess. Vi ser fram emot att fler får upp ögonen för vår unika solljuslösning.
Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans.
Kunder är vana att vid tjänsteerbjudanden för IT, bilar, maskinparker och mer, och vi tror att vårt erbjudande rimmar helt rätt i tiden med hur fler och fler företag väljer att inte binda kapital utan hellre hyra det som de behöver. Eftersom vi på Parans vet vilket mervärde naturligt dagsljus tillför till alla slags inomhusmiljöer, vill vi göra upplevelsen tillgänglig för så många som möjligt. Istället för att äga ditt eget Paranssystem, kan du nu välja att hyra ditt solljus.
Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans
Vårt nya partnerskap med världsledande BIMobject erbjuder en fantastisk potential för Parans. Vi har som strategi att vara ”on every architects mind” och det är av stor vikt för oss att kunna nå ut och erbjuda våra produkter i 3D-format i de ritningsmiljöer där våra föreskrivande led finns. Genom denna plattform får vi både en ny effektiv marknadsföringskanal men vi blir också mer relevanta och ger föreskrivande led enkelheten att kunna ta del av rätt information kring våra produkter och rita in dem i rätt fas av deras arbetsprocess.
Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans
Vi är oerhört glada över att skriva avtal med Parans Solar Lighting för att kunna hjälpa dem med att nå ut med deras digitala kopior av deras produkter och dess produktinformation till föreskrivare världen över. Vi har 1 800 leverantörer idag och alla de största arkitektbyråerna runt om i världen använder våra tjänster. Vi har 450 miljoner visningar varje år.
Magnus Karlsson på BIMobject.
Det är riktigt spännande att se att den ökade efterfrågan vi har sett från flera asiatiska länder fak-tiskt nu också har lett till en order i ett land där vi ännu inte har en etablerad partner och till en kund som kan komma att generera merförsäljning genom dess globala närvaro. Parans strategi är att växa genom partners. Att vi nu har flera seriösa aktörer som önskar representera oss i denna region där vi ser denna ökade efterfrågan kan vi inte se som annat än ett angenämt problem.
Anders Koritz, CEO
Vi är verkligen glada att ha fått denna order från vår samarbetspartner. Vi har flera pågående projekt tillsammans med dem och då detta projekt, som initierades i somras redan omvandlats till konkret order ser vi som ett mycket positivt tecken för kommande projekt och potentialen för den indiska marknaden.
Fredrik Johansson, Senior VP Sales & Marketing
-Vi ser fram emot att ställa ut på denna mässa tillsammans med vår partner och få möta de potentiella kunderna på denna relativt nya marknad för Parans. Att vi nu också har ett godkänt system installerat i Kahramaa Awareness Parks huvudbyggnad kunde inte ha kommit lägligare. Eftersom QKWE är tongivande inom ny innovativ teknik och byggnaden är ett besökscenter för just detta ändamål, är detta en mycket bra referensinstallation för de leads som vi kommer att få i samband med mässan.
Fredrik Johansson, Senior VP Sales & Marketing på Parans
Jag är nöjd med mässan inte bara med anledning av det stora intresset från besökarna utan också för vår partners proffsiga arbete och stora fokus på Parans produkter under mässan vilket kan verifieras av att BMTC tog hem priser i kategorierna Creativity Award Winner och Technology Award Winner
Fredrik Johansson, Senior VP Sales & Marketing på Parans
Vi befinner oss i ett skede där vi kommer intensifiera våra aktivitetet gentemot våra kommersiella partners och installatörer på våra fokuserade marknader runt om i världen. Vi vill inspirera dem, lyfta deras utbildningsnivå samt förenkla för dem i tilllgängligheten av rätt och relevant material i försäljningsprocessen. En viktig del i detta är en digital infrastruktur. Detta ökar både Parans värde hos partners men också Parans värde i form av ”know-how”.
Anders Koritz, VD för Parans
Vi är glada för flygplatsens intresse för vårt system och ser också hur denna försäljning kan leda till merförsäljning och öppna upp affärsmöjligheter till andra flygplatser som har visat sitt intresse.
Anders Koritz, VD för Parans
Genom QKWE:s intresse för Paranssystem öppnas stora affärsmöjligheter upp i Qatar som är en del av våra prioriterade marknader. Om QKWE efter utvärdering av systemet är nöjda kommer det dels generera merförsäljning via och till dem dels ge legitimitet hos andra offentliga och privata aktörer i Qatar. Detta är en strategiskt viktig installation som stöttar lanseringen av den nya generationens Paranssystem, SP4 på en helt ny marknad och kommer fungera som en ledstjärna för hela vårt arbete i Mellanösternregionen.
Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing
Det här är en viktig första försäljning till Dubai av SP4-system då det är en av våra prioriterade marknader. Vi ser installationen som en bra dörröppnare för kommande byggprojekt och även en bra möjlighet för intressenter att uppleva Paransljuset eftersom installationen kommer att vara publik.
Anders Koritz, VD för Parans
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp