Försäljning av Paranssystem till Kastrups flygplats, Danmark

Parans har erhållit en order av Kastrups flygplats på Paranssystem, SP4, för att leda in naturligt ljus till kontorslokaler på flygplatsen. Ordervärdet uppgår till cirka 400 000 kronor. 

Parans ska installera solljussystemet SP4 under första kvartalet 2018 i Danske Banks lokaler och Global Blues växlingskontor för kunden Kastrups flygplats. Ordervärdet uppgår till cirka 400 000 kronor.  

Efter ombyggnation av flygplatsen kommer en stor del av hyresgästernas lokaler få begränsat insläpp av naturligt ljus via traditionella fönster. Paranssystemen möjliggör att arbetsmiljön återigen återfår bra nivåer av naturligt ljus. Paransljuset kommer att ledas tre våningar ner till kontorsplatser och banklokalen. 

Paranssystemet har blivit godkänt av Danska Luftfartsverket att få installeras på flygplatsen. 

- Vi är glada för flygplatsens intresse för vårt system och ser också hur denna försäljning kan leda till merförsäljning och öppna upp affärsmöjligheter till andra flygplatser som har visat sitt intresse, säger Anders Koritz, Parans VD. 

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017. 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är glada för flygplatsens intresse för vårt system och ser också hur denna försäljning kan leda till merförsäljning och öppna upp affärsmöjligheter till andra flygplatser som har visat sitt intresse.
Anders Koritz, VD för Parans