Solklart erbjudande: Äg upplevelsen av naturligt ljus, inte systemet

Report this content

Parans utökar sitt erbjudande av naturligt ljus. Parans går från att erbjuda ett system till att erbjuda en tjänst. Det kommer från och med våren 2020 bli möjligt att hyra solljus via Paranssystemet istället för att köpa det. Tillsammans med Parans samarbetspartner Siemens Financial Services erbjuds ett komplett serviceavtal där all hård- och mjukvara ingår. 


Parans har i samarbete med Siemens Financial Services nu möjlighet att erbjuda naturligt ljus för fastighetsägare, arbetsgivare och alla andra som har behov av naturligt ljus inomhus till en månadskostnad istället för att köpa och äga ett Paranssystem. Parans går från att erbjuda ett system till att erbjuda en tjänst. Genom att erbjuda till en fast månadskostnad mottagare, fiberkablar, installation, service och support, kommer Parans lösningar mer till sin rätt än att kunden får köpa sitt system. Det är upplevelsen som säljs.

- Eftersom det är slutprodukten, dvs. solljuset, som är det intressanta för kunden, både för att nyttja de hälsoaspekter som naturligt ljus i fastigheten innebär och samtidigt skapa underlag för möjligheter till energieffektivisering, så är detta en investering som man gör tillsammans med Parans, säger Kalle Gyllunger, Key Account Manager på Siemens Financial Services. Därför är det mer naturligt att hyra den utrustning som krävs och genom ett komplett serviceavtal låta Parans ta hand om underhåll och service samt skapa underlag för möjligheter till energibesparingar.

- Kunder är vana att vid tjänsteerbjudanden för IT, bilar, maskinparker och mer, och vi tror att vårt erbjudande rimmar helt rätt i tiden med hur fler och fler företag väljer att inte binda kapital utan hellre hyra det som de behöver, säger Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans. Eftersom vi på Parans vet vilket mervärde naturligt dagsljus tillför till alla slags inomhusmiljöer, vill vi göra upplevelsen tillgänglig för så många som möjligt. Istället för att äga ditt eget Paranssystem, kan du nu välja att hyra ditt solljus.

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo
 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Kunder är vana att vid tjänsteerbjudanden för IT, bilar, maskinparker och mer, och vi tror att vårt erbjudande rimmar helt rätt i tiden med hur fler och fler företag väljer att inte binda kapital utan hellre hyra det som de behöver. Eftersom vi på Parans vet vilket mervärde naturligt dagsljus tillför till alla slags inomhusmiljöer, vill vi göra upplevelsen tillgänglig för så många som möjligt. Istället för att äga ditt eget Paranssystem, kan du nu välja att hyra ditt solljus.
Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans