Order till slutkund Qatar Kahramaa Water & Electricity i Doha, Qatar

Parans har erhållit en order från Gateway Technology i Doha, Qatar, som Parans också inlett ett samarbete med. Slutkunden för ordern är en myndighet, Qatar Kahramaa Water Electricity (”QKWE”)  vars uppdrag är att leverara hållbara lösningar för vatten och el i Qatar. Ordervärdet uppgår till drygt 18.000 EUR.

Parans har under hösten intensifierat arbetet med att etablera partners på prioriterade marknader och har också inlett ett samarbete med Gateway Technology, Doha, Qatar. Samarbetet har nu resulterat i en order till slutkunden QKWE. Ordervärdet uppgår till drygt 18.000 EUR.

Paranssystemen ska installeras i Kahramaa Awareness Parks huvudbyggnad. Systemet kommer att installeras under vintern 2017 och kommer att sprida naturligt ljus i ett kontorsutrymme för QKWE:s anställda. Våningsplanet är beläget under mark och har idag inget insläpp av naturligt ljus. Paranssystemet installeras för att båda öka trivseln och välmåendet hos de anställda, men också för att systemet ska utvärderas för att i Qatar bli en godkänd lösning för att leda naturligt ljus långt in och ner i byggnader. Byggnaden är LEED certifierad och har erhållit både 5 Star QSAS Commercial Design Certification och Energy Globe Award 2015 for The State of Qatar Best Sustainabie Buildling 2015.

Paranssystemet kommer att ha en 24/7-uppkoppling mot internet, vilket gör att det är kontinuerligt monitorerade, så att kunden kan känna sig trygg i att systemen levererar mesta möjliga mängd naturligt ljus.

Installationen i den moderna byggnaden kommer att vara möjlig att besöka. Även de uppseendeväckande solmottagarna kommer att vara placerade fritt på marken för att kunna beskådas. Eftersom QKWE har som uppgift att uppvisa ny innovativ teknik och är ett besökscenter för just detta ändamål kommer även besökare obekanta med Parans lösningar få möjlighet att få kännedom om Parans. 

- Genom QKWE:s intresse för Paranssystem öppnas stora affärsmöjligheter upp i Qatar som är en del av våra prioriterade marknader, säger Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing. Om QKWE efter utvärdering av systemet är nöjda kommer det dels generera merförsäljning via och till dem dels ge legitimitet hos andra offentliga och privata aktörer i Qatar. Detta är en strategiskt viktig installation som stöttar lanseringen av den nya generationens Paranssystem, SP4 på en helt ny marknad och kommer fungera som en ledstjärna för hela vårt arbete i Mellanösternregionen.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017. 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom QKWE:s intresse för Paranssystem öppnas stora affärsmöjligheter upp i Qatar som är en del av våra prioriterade marknader. Om QKWE efter utvärdering av systemet är nöjda kommer det dels generera merförsäljning via och till dem dels ge legitimitet hos andra offentliga och privata aktörer i Qatar. Detta är en strategiskt viktig installation som stöttar lanseringen av den nya generationens Paranssystem, SP4 på en helt ny marknad och kommer fungera som en ledstjärna för hela vårt arbete i Mellanösternregionen.
Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing