Första SP4-försäljningen till Dubai

Parans har gjort den första försäljningen av SP4-system – Parans fjärde generation Paransljus – till Dubai. Ordervärdet uppgår till cirka 110 000 kr.   

Försäljningen har gjorts till ”the Change Initiative” vilket är ett av de bolag som driver frågor kring hållbarhet i regionen. Bolaget har en av de högst rankade LEED-certifierade byggnaderna i världen och ska uppföra en LEED-certifierad byggnad för privatbostäder. Ett första steg i detta är att uppföra en byggnad som kommer att vara ett visningshus och som totalt kommer att innehålla upp till ett hundratal innovativa lösningar varav Paranssystemet är en. Byggnaden har potential att attrahera många besökare eftersom ”Dubai Supreme Council of Energy” har som uttalat mål att minska energianvändningen med 30% till år 2030 och är öppna för innovativa lösningar för att nå detta mål. Installationen kommer att ske strax efter årsskiftet.

- Det här är en viktig första försäljning till Dubai av SP4-system då det är en av våra prioriterade marknader, säger Anders Koritz, VD för Parans. Vi ser installationen som en bra dörröppnare för kommande byggprojekt och även en bra möjlighet för intressenter att uppleva Paransljuset eftersom installationen kommer att vara publik.


För mer information kontakta gärna:  

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det här är en viktig första försäljning till Dubai av SP4-system då det är en av våra prioriterade marknader. Vi ser installationen som en bra dörröppnare för kommande byggprojekt och även en bra möjlighet för intressenter att uppleva Paransljuset eftersom installationen kommer att vara publik.
Anders Koritz, VD för Parans