Miljonorder på Paranssystem till Sydney, Australien

Parans har erhållit sin hittills största order på Paranssystem, SP4 till Australien. Ordervärdet inklusive installation uppgår till cirka 1 300 000 kronor. 

Parans ska installera solljussystemet SP4 under första kvartalet 2018 i kunden Senses förskolelokaler i Sydney, Australien.

Förskolans nyrenoverade lokaler är belägna i en befintlig byggnad som är omgiven av höga kontors- och bostadsbyggnader. Leksalarna, där barnen spenderar en stor del av sin dag, har begränsad tillgång till naturligt ljus. Kunden har valt att installera Paransljus för att få in solljus i lokalerna och därmed också uppnå dagsljuskravet. Paransljuset kommer att ledas till andra våningen till rum där barnen lär och leker.

- Det verkligen roligt att kunna erbjuda en lösning som gör att barn kan åtnjuta äkta solljus i den inomhusmiljö de vistas i, med alla de fördelar det innebär för dem, säger Fredrik Johansson, SVP Sales & Marketing på Parans.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018. 


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar