Påminnelse om avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO2 samt information om period för utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO2

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO2 2017/2022 som Parans Solar Lightning AB (publ) ("Parans") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Parans offentliggjorde den 21 november 2017 är satt till den 11 december 2017 vilket innebär att sista dag för handel med Parans aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO2 är den 7 december 2017. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO2 är den 8 december 2017.

En (1) teckningsoption av serie TO2 tilldelas för tjugoåtta (28) aktier som innehas per avstämningsdagen.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,00 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till ett sammanlagt värde om 50 000 kronor eller mer kan ske från och med dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fem (5) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket. Emissionen av teckningsoptionerna av serie TO2 registrerades hos Bolagsverket tisdagen den 28 november 2017.

Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 50 000 kronor kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter den 28 november 2017, dagen för registrering. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att vara möjligt under nedanstående perioder:

-       Onsdagen den 14 november 2018 till och med onsdagen den 28 november 2018

-       Torsdagen den 14 november 2019 till och med torsdagen den 28 november 2019

-       Lördagen den 14 november 2020 till och med lördagen den 28 november 2018

-       Söndagen den 14 november 2021 till och med söndagen den 28 november 2021

-       Måndagen den 14 november 2022 till och med måndagen den 28 november 2022

Teckningsoptioner av serie TO2 har ISIN-kod  SE0010662965. 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Taggar:

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar