Parans tecknar samarbetsavtal med Etihad ESCO i Dubai

Parans har tecknat ett samarbetsavtal med Al Etihad Energy Services Company, L.L.C. (”Etihad Esco”), dotterbolag till Dubai Electricity and Water Authority, (”DEWA”) i Förenade Arabemiraten och intensifierar därmed sin närvaro i hela regionen.

NYHET

Genom Parans och Etihad Escos tecknade av samarbetsavtal kommer parterna att fördjupa sitt samarbete för att tillsammans sälja in Parans lösningar till framförallt statliga byggnader som ska genomgå en renovering för att bli energieffektiva. Etihad Esco har etablerats av DEWA som är den myndighet som implementerar strategier för energiförsörjning under direkt ledning av Supreme Council of Energy, men arbetar också mot privata aktörer för att se till att 30 000 byggnader är energianpassade till år 2030.

Etihad Escos syfte är att verkställa de strategiska mål för Förenade Arabemiraten som driver en grön ekonomi för hållbar utveckling. Dubai ska göras till en global modell för grön ekonomisk övergång genom partnerskap och implementering av teknologi för energieffektivisering. Under 2017 har Etihad Esco haft cirka 2 000 ombyggnadsprojekt i sin portfölj.

Genom nu tecknat samarbetsavtal ökar Parans sin närvaro ytterligare i hela Mellanösternregionen med en betydande marknadspotential. I december kunde Parans berätta att distributörsavtal har tecknats med Gateway Technology i Qatar som arbetar med kunder såsom Qatar Kahramaa Water Electricity.

- Etihad ESCO har ett betydande inflytande i regionen och kommer bli en viktig partner för Parans för att kunna nå fram inom sektorn statliga byggnader som ska genomgå ombyggnation för energieffektivisering, säger Anders Koritz, VD för Parans. Genom samarbetet stärker vi vår position ytterligare i regionen.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Taggar:

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar