Bygglovet klart – Parkering Malmö bygger parkeringshus i trä – först i södra Sverige

Report this content

Parkering Malmö brinner för hållbar stadsutveckling och har nu fått bygglov för att skapa ett parkeringshus utöver det vanliga i Sege Park – ett parkeringshus i trä. Det nya bostadsområdet i Kirseberg ska vara en föregångare och ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling, där Parkering Malmö är med och bidrar.

− Parkeringshuset i Sege Park har högt satta hållbarhetsambitioner. Det är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus, berättar Michael Olsson, VD på Parkering Malmö. Genom att använda material som kan återbrukas, eller som redan är återbrukade, bidrar vi till ett cirkulärt tänkande.

Genom att bygga i trä minskas klimatpåverkan från byggnationen samtidigt som det möjliggör för flexibilitet i konstruktionen inför en föränderlig framtid.
− Behovet av parkering kan ändras snabbt i takt med att nya mobilitetslösningar introduceras på marknaden. Genom att tänka cirkulärt får vi en flexibel byggnad som kan bli en framtida materialbank där materialet enkelt kan återanvändas, berättar Michael Olsson.

Hållbar mobilitet

Parkeringshuset i Sege Park, ritat av Lloyd’s Arkitektbyrå AB, är planerat att bli stort, hela sex våningar högt. Förutom plats för ca 600 bilar kommer det att finnas utrymme för ett cykelgarage med ”cykelkök” samt en mobilitetspool, där boende kan hyra bil, cykel och lådcykel.
− Genom att skapa plats för alternativ till att äga egen bil bidrar Parkering Malmö i omställningen till ett hållbart transportsystem i Malmö, berättar Michael Olsson.

Parkeringshuset i Sege Park kommer att förses med grönskande fasader, sk vertikala parker. Dessa gynnar det lokala ekosystemet och ger en trevligare närmiljö både i och utanför byggnaden. Bygget planeras att starta i slutet av 2020 och vara klart för invigning under våren 2022.

Innovativa lösningar
− Mycket av det vi jobbar med i Sege Park-projektet är nytänkande, berättar Peter Plaschke, bygg-projektledare på Parkering Malmö. Till exempel kommer vi att installera ett innovativt rampsystem i galler för att förebygga att smuts och partiklar förs in i huset via bilarnas däck. Vi har också utvecklat ett system för att ta till vara på dagvatten från angränsande gator och torg. Härmed kommer vi att avlasta stadens ledningsnät vid skyfall. Vattnet ska användas för bevattning av parkeringshusets växtväggar.

Parkeringshuset förbereds för 120 laddplatser där de boende i Sege Park kan ladda sina bilar med förnybar el från solceller på husets tak och fasad. Tack vare ett europeiskt samarbetsprojekt blir energisystemet i huset extra innovativt, med ett fastighetsbatteri som kan lagra solenergi till kvällar och nätter. Genom att kunna styra energianvändningen smart och flexibelt kommer parkeringshuset att kunna vara en resurs för elnätet snarare än en belastning.

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag som bygger, hyr ut och övervakar parkeringsplatser på tomtmark i Malmö. Vi äger nio parkeringsanläggningar och erbjuder även helhetslösningar för parkering på uppdrag av andra fastighetsägare. Vi förvaltar sammanlagt över 45 000 parkeringsplatser i Malmö. Vi skapar plats ur många olika perspektiv med fokus på trygg parkering, hållbar parkering och digital parkering. Vi är idag ca 70 medarbetare.  Läs mer på www.pmalmo.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Parkeringshuset i Sege Park har högt satta hållbarhetsambitioner. Det är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus.
Michael Olsson, VD Parkering Malmö
Behovet av parkering kan ändras snabbt i takt med att nya mobilitetslösningar introduceras på marknaden. Genom att tänka cirkulärt får vi en flexibel byggnad som kan bli en framtida materialbank där materialet enkelt kan återanvändas.
Michael Olsson, VD Parkering Malmö