Dela

Citat

Vårt P-hus i Sege Park blir med sina många innovativa och hållbara lösningar ett parkeringshus utöver det vanliga. Det blir förutom södra Sveriges första parkeringshus i trä, även Sveriges största P-hus i trä.
Michael Olsson, VD på Parkering Malmö
Behovet av parkering kan ändras snabbt i takt med att nya mobilitetslösningar introduceras på marknaden. Genom att tänka cirkulärt får vi en flexibel byggnad som kan bli en framtida materialbank där materialet enkelt kan återanvändas
Michael Olsson, VD på Parkering Malmö
Tack vare ett europeiskt samarbetsprojekt blir energisystemet i P-huset extra innovativt, med ett fastighetsbatteri som kan lagra solenergi till kvällar och nätter. Genom att kunna styra energianvändningen smart och flexibelt kommer parkeringshuset att kunna vara en resurs för elnätet snarare än en belastning.
Peter Plaschke, byggprojektledare på Parkering Malmö
Vi har använt innovativa arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar som ska bidra till en variationsrik och hållbar stadsdel. Fasaden kommer bl a bestå av vertikala trädgårdar, som är 17 m höga och utgöra en yta på sammanlagt ca 1 500 kvm – en av de större i Europa.
Jonas Lloyd, VD Lloyd's Arkitektkontor
Parkeringshuset i Sege Park har högt satta hållbarhetsambitioner. Det är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus.
Michael Olsson, VD Parkering Malmö
Behovet av parkering kan ändras snabbt i takt med att nya mobilitetslösningar introduceras på marknaden. Genom att tänka cirkulärt får vi en flexibel byggnad som kan bli en framtida materialbank där materialet enkelt kan återanvändas.
Michael Olsson, VD Parkering Malmö
Vårt samarbete med GreenMobility går i linje med Malmö stads ambition att forma staden och vårt erbjudande kring mobilitet snarare än bilism. För att på sikt minska antalet personbilar i staden krävs att det finns attraktiva alternativ till att äga bilen själv
Annika Fernlund, Fastighetsutvecklare, Parkering Malmö
Det kommer att finnas reserverade platser, sammanlagt 20 stycken, i P-husen Hyllie, Bager Plats, Anna och Södervärn. Dessa kan GreenMobility nyttja som ”hotspots” för laddning och service.
Annika Fernlund, Fastighetsutvecklare på Parkering Malmö
Att ersätta nuvarande betalautomater med biljettlösa automater är ett av många steg i vår plan för att införa digital parkering.
Iréne Johnsson projektledare för Digital parkering på Parkering Malmö.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera