Nytt svenskt undertakskoncept för optimal ljudmiljö i flexibla kontor

Report this content

I dagens flexibla arbetsliv med högt tempo, intensiv kommunikation och snabba förändringar är det viktigare än någonsin med effektiv ljudreduktion. Kontorsmiljöer med flexibla systemväggar har dessutom speciella utmaningar. Med hjälp av en av Sveriges främsta akustiker, Teknologie Doktor Pontus Thorsson, har Paroc utvecklat ett svenskt koncept, PARAFON DECIBEL,  för att optimera ljudmiljön i flexibla kontor.

Kontor med systemväggar

Kontorsarbetsplatser byggs idag ofta med flexibla systemväggar som ansluts mot undertaket. Konceptet med systemväggar möjliggör en snabb och industriell byggprocess. Det sparar tid och pengar och ger ökad flexibilitet, eftersom väggarna kan återanvändas vid ombyggnation eller omdisposition av lokalen. Återanvändningen innebär även en miljövinst eftersom allt material är monteringsfärdigt och mängden avfall och antalet transporter till byggarbetsplatsen  minskar. Men byggmetoden innebär också utmaningar för ljudmiljön. Kontorsmiljöer som är byggda med flexibla väggar byggs ofta med ett stort mellantaksutrymme på 400 mm eller mer. Något som påverkar både ljudisolering och ljudabsorption negativt. Det kan handla om störningar och buller som försämrar arbetsmiljön, men också om problem att möta behov av integritet och sekretess.

Lösningar för alla typer av lokaler och aktiviteter

För att uppnå önskad ljudisolering mellan rum med hela, obrutna undertak och systemväggar som ansluter mot taken, måste både undertak och mellanväggar ha tillräcklig ljudisolering. I tabellen nedan anges hur undertak och mellanväggar kan kombineras för att uppnå en viss total ljudisoleringsnivå (reduktionstal) R’w mellan olika rum.

”Dålig akustik gör att både produktivitet och trivsel sjunker. Därför är det viktigt att skapa så bra ljudmiljöer som möjligt med effektiva och flexibla akustiklösningar”, säger Pontus Thorsson, Teknologie Doktor och akustiker. Vi har därför fokuserat på att tydliggöra att både väggen och undertaket måste bidra för att få en optimal ljudmiljö och Paroc har sedan skapat ett undertakskoncept som gör sin del av jobbet, fortsätter Pontus.

Konceptet PARAFON DECIBEL

PARAFON DECIBEL är i första hand utvecklat för att skapa effektiva undertakslösningar i miljöer byggda med prefabricerade systemväggar. Serien innehåller sex olika undertaksprodukter som är både ljudisolerande och ljudabsorberande. Produkterna kan enkelt kombineras till en mängd olika lösningar som täcker behov av ljudisolering via undertak på upp till Dn,f,w 54dB.

Produkterna är utprovade och testade i ett svenskt ackrediterat akustiklaboratorium och har en kärna av stenull, ett naturligt hållbart och brandsäkert material. De levereras i flera olika ytskikt och finns i vitt och svart eller valfri NCS kulör.

"Vi har samarbetat med Pontus Thorsson för att utveckla ett koncept speciellt anpassat för svenska byggregler och ljudkrav som specifikt möter de akustiska utmaningar som finns när man bygger kontorsmiljöer med flexibla systemväggar, säger Lena Rask, utvecklingschef för akustiksortimentet på Paroc.

All information om konceptet – lösningar, produkter, färger, format, tjocklekar och ljudabsorption finns på PAROC.SE/Akustik.

FAKTA OM AKUSTIK

  • I Boverkets byggregler anges kraven på den ljudisolering som måste uppnås i nybyggnation av lokaler, bland annat kontor. Kraven motsvaras av ljudklass C enligt svensk standard SS 25268:2007+T1:2017 för byggakustik och ljudklassning av byggnader. De vanligaste ljud-isoleringsnivåerna mellan utrymmen i ljudklass C är R’w 30 dB, 35 dB och 44 dB. För utrymmen med krav på hög sekretess ställs krav på R’w 40 dB och 48 dB.
  • Ljudabsorption – handlar om att fånga upp och dämpa störande ljud och dess efterklang i ett rum, så att det inte fortsätter studsa mellan väggar, golv och tak.
  • Ljudisolering – handlar om att dämpa ljud när det överförs mellan rum.

För ytterligare information kontakta

Lena Rask, Development Manager Acoustics, Building Insulation, tel 46 70 514 32 07, lena.rask@paroc.com  

Maria Mehner, Communications and Marketing Manager Scandinavia, Tel 46 72 234 26 53 maria.mehner@paroc.com

Bilder för fri publicering kontakta

Åsa Eriksson, Communications Specialist, 46 72 715 66 92, asa.eriksson@paroc.com

Om Paroc Group

Paroc är en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva och brandsäkra isolerlösningar. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Vår målsättning är att vara en innovativ och pålitlig samarbetspartner för våra kunder i en hållbart byggd miljö. 

Under varumärket PARAFON® erbjuder vi ett brett utbud av ljudabsorbenter, undertak och vägglösningar för att skapa en behaglig arbets- och boendemiljö med god rumsakustik. Under varumärket PAROC® erbjuder vi ett brett utbud av produkter och lösningar för all traditionell byggnadsisolering, teknisk isolering samt fartygsisolering. Våra produkter tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Vi har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. För mer information, gå in på www.paroc.se

Paroc är en del av Owens Corning. Owens Corning, med säte i Toledo (Ohio, USA), redovisade en omsättning för 2017 på 6,4 miljarder USD och har närmare 19 000 anställda fördelat på 37 länder. Företaget har varit ett Fortune 500®-företag 63 år i rad. För mer information, gå in på www.owenscorning.com.

Citat

Dålig akustik gör att både produktivitet och trivsel sjunker. Därför är det viktigt att skapa så bra ljudmiljöer som möjligt med effektiva och flexibla akustiklösningar.
Pontus Thorsson, teknologie doktor och akustiker
Vi har samarbetat med Pontus Thorsson för att utveckla ett koncept speciellt anpassat för svenska byggregler och ljudkrav som specifikt möter de akustiska utmaningar som finns när man bygger kontorsmiljöer med flexibla systemväggar.
Lena Rask, utvecklingschef Paroc Akustik