Citat

Vi kan bara konstatera att dagens BBR inte ställer entydiga krav på att brännbar isolering bör skyddas mot brand utifrån.
Lars-Erik Olsson
Konstruktionslösningar med PAROC FireSAFE som hindrar antändning av bakomliggande brännbar isolering blir betydligt mer robusta.
Lars-Erik Olsson
Att komprimera produkterna är inte svårt i sig, men att öka komprimeringen och samtidigt behålla produkternas unika egenskaper och kvalitet är en utmaning.
Lars-Erik Olsson, produktchef Paroc Byggisolering
Dålig akustik gör att både produktivitet och trivsel sjunker. Därför är det viktigt att skapa så bra ljudmiljöer som möjligt med effektiva och flexibla akustiklösningar.
Pontus Thorsson, teknologie doktor och akustiker
Vi har samarbetat med Pontus Thorsson för att utveckla ett koncept speciellt anpassat för svenska byggregler och ljudkrav som specifikt möter de akustiska utmaningar som finns när man bygger kontorsmiljöer med flexibla systemväggar.
Lena Rask, utvecklingschef Paroc Akustik
På sikt riskerar okunskapen om isoleringsmaterial att minska brandskyddet i det svenska bostadsbeståndet. Valet av isoleringsmaterial kan ha mycket stor inverkan på brandspridningen, inte minst i flerbostadshus.
Mats Björs, Swedisol
Paroc har nu ett långsiktigt hem som del av Owens Cornings isoleringsverksamhet inom och bortom Europa.
Anders Dahlblom
Detta är en stor dag för Owens Cornings isoleringsverksamhet
Julian Francis
Step for Grids mår bra av att upplevas live
Johan Olsson, Bornstein Lyckefors
Vi har länge saknat en användbar produkt som fungerar till nedpendlade standardundertak samt kombinerar bra akustik, brandegenskaper och frihet i gestaltningen. Ofta vill vi bara riva bort taket. Men med Step for Grids finns det möjlighet att skapa något inom ramen för standard, budget och våra egna höga förväntningar på slutresultatet.
Andreas Lyckefors, Bornstein Lyckefors
Jag är mycket glad och förväntansfull över möjligheten att få leda Paroc med vår blivande ägare, Owens Corning.
Anders Dahlblom
Vi har byggt upp ett företag med en stark marknadsställning på våra kärnmarknader, och som erbjuder våra kunder och anställda attraktiva värdeerbjudanden. Jag är övertygad om att resan framåt med Owens Corning kommer att skapa stora möjligheter för Paroc och dess personal
Kari Lehtinen
Med Johan på plats som ny försäljningschef förstärker och utökar vi den svenska akustikorganisationen vilket möjliggör både ökad närvaro och ökad bearbetning av den svenska marknaden.
Pär Gustavsson, Head of Acoustics
Jag lockades av att vara med på affärsenhetens fortsatta tillväxtresa som har starka förutsättningar genom att såväl produktutveckling, produktion och ledning finns i Sverige.
Johan Hoffman, Försäljningschef Paroc Akustik
Paroc Akustik är inne i en mycket spännande utvecklingsfas, bland annat lanseras i februari en unik produktinnovation som är framtagen i samarbete med Bornstein Lyckefors Arkitekter.
Johan Hoffman, Försäljningschef Paroc Akustik
Vi är hedrade över att vara delaktiga i ett så viktigt internationellt sportevenemang samma år som Finland firar 100 år av självständighet. Sponsringen är en perfekt grund för oss att även fira Parocs 80-årsjubileum.
Olga Van Iterson
Överenskommelsen är ett led i Parocs fokus på byggisolering och teknisk isolering. Vi kommer att fortsätta se över möjligheterna att expandera på denna marknad, liksom tillväxtmöjligheterna inom dessa områden
Kari Lehtinen, CEO Paroc Group
Vi har länge försökt hitta ett mer kostnadseffektivt sätt att lösa isoleringen inom husindustrin.
Ola Adolfsson, Flexator
Sandwichpanelens moderna yta av stål förbättrar snabbt fastighetens utseende och ökar fastighetens värde. Den förbättrade isoleringen och en tätare byggnad minskar energianvändningen vilket i sin tur reducerar driftskostnaderna och kortar återbetalningstiden för investeringen avsevärt
Juha Laihonen
Parocs nya produkt Reface passar perfekt när man har en gammal industrilokal som behöver fräschas upp och tilläggsisoleras.
Per Lindborg
Den nya infästningsmetoden ger en mycket robust konstruktion.
Lars-Erik Olsson
Claudia Beling, Area Marketing Manager för Central- och Västeuropa
I år fokuserar vi på demonstrationer av ’utseendet och känslan’ hos våra produkter och lösningar.
tar med sig betydande erfarenhet av att leda internationell försäljning, liksom erfarenhet av värdeskapande i säljarbetet
Kari Lehtinen
Närmare 200 000 besökare och 500 miljoner tv-tittare väntas följa längd-VM, vilket betyder att detta är ett utmärkt tillfälle för oss att nå många av våra intressenter
Kari Lehtinen, koncernchef Paroc Group
Johan tar med sig sin stora erfarenhet av kundorienterad verksamhetsstyrning till Paroc, liksom värdefulla nya perspektiv baserade på hans långa tjänstgöring inom innovationsdrivna organisationer
Kari Lehtinen
Jonas Svefors, försäljningsdirektör Paroc
Ökade krav på energieffektivisering och hållbart byggande gör att vi ser ljust på framtiden.
Det har funnits en efterfrågan på ett system som Delign, speciellt bland arkitekter och konstruktörer. Tack vare systemet kan de nu designa ännu mer imponerande och karakteristiska fasadlösningar.
Jim Wilberg
- Det blir mycket tydligt att utvecklingen går åt fel håll när vi hör kollegor i hela Norden som berättar om ett allt snabbare brandförlopp.
Mikael Svanberg, Brandmännens riksförbund i Sverige