Paroc certifierat enligt Eurofins Indoor Air Comfort GOLD

Vi tillbringar allt mer tid inomhus och kvaliteten på inomhusluften blir därför också allt viktigare. Som ett nästa steg i utvecklingen av innovationer för en bättre byggd miljö har Paroc certifierat en grupp HVAC-produkter enligt Eurofins Indoor Air Comfort® Gold-programmet – den mest ambitiösa lågemissionsmärkningen i Europa.         

Utsläppsklassning av byggmaterial i allmänhet

För att uppnå en bättre kvalitet på inomhusluften måste produkter som är konstruerade för användning i byggnader och inomhusutrymmen uppfylla stränga kemiska utsläppsgränser, något som bidrar till att skapa sundare inomhusmiljöer. Målet med den frivilliga utsläppsklassningen Indoor Air Comfort® är att förstärka utvecklingen och användningen av lågutsläppande byggnadsmaterial. Utsläppsklassningen är produktspecifik.

Certifierade produkter

Från och med maj 2017 är de HVAC rörskålar, mattor och lamellmattor som listas nedan certifierade enligt Eurofins Indoor Air Comfort Gold-programmet och uppfyller därmed de strängaste kraven på utsläpp till inomhusluftkvaliteten.

 • PAROC Hvac Section AluCoat T
 • PAROC Hvac Section GreyCoat T
 • PAROC Hvac Mat AluCoat
 • PAROC Hvac Mat GreyCoat
 • PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 
 • PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat

Eurofins – Ett frivilligt märkningsprogram

Eurofins Indoor Air Comfort® är ett frivilligt märkningssystem som är öppet för alla tillverkare av byggprodukter. Klassningen har inte företräde före officiella byggnadskoder eller tolkningar av dessa. Många utvecklare, arkitekter och konstruktionstekniker föredrar dock Eurofins-klassade produkter när de väljer material till sina projekt för att främja en högkvalitativ och hållbar konstruktion.

The Indoor Air Comfort programmet

Inom Europa, kunde EUs miljömärkning ha beslutat att erbjuda en kombination som omfattar alla europeiska specifikationer för låga VOC-emissioner i en övergripande märkning, men istället föredrar de att lägga till en ny märkning. Den nya Indoor Air Comfort-märkning fyller en lucka i den alleuropeiska märkningen. 

Indoor Air Comfort:
Denna märkning kombinerar alla europeiska förordningar om VOC-emissioner från produkter – genom att de strängaste lagstadgade kraven i det aktuella EU-medlemslandet helt enkelt kopieras till en övergripande märkning. En produkt som är märkt med Indoor Air Comfort uppfyller de gränsvärden som definieras av valfri förordning på Europanivå.

Indoor Air Comfort GOLD: 
Denna märkning kombinerar alla relevanta europeiska förordningar och de flesta av de frivilliga märkningarna av VOC-emissioner från produkter – genom att de strängaste kraven i det aktuella EU-medlemslandet helt enkelt kopieras till en övergripande märkning. Detta gör Indoor Air Comfort GOLD till den mest ambitiösa lågemissionsmärkningen i hela Europa.

Därför är de certifierade produkterna också de med klassledande låga utsläpp, vilket följaktligen är bra för kvaliteten på inomhusluften.

 
Kriterier som omfattas:

Specifikationerna för VOC-emissioner för nedanstående program ingår i specifikationen:

Indoor Air Comfort:

 • Belgisk förordning
 • Fransk förordning, A-klass (eller A+ klass för Indoor Air Comfort GOLD)
 • Tysk förordning, AgBB
 • Utkast litauisk förordning
 • Planerad svensk förordning
 • E1-klassificering

Indoor Air Comfort GOLD, utöver ovanstående:

 • EMICODE
 • GUT (utom lukttestning)
 • Ett flertal EU-miljömärkningskriterier
 • Ett flertal Blå Ängeln-kriterier
 • Ett flertal österrikiska miljömärkningskriterier
 • LEED utanför Nordamerika
 • FEMB-standard för hållbara kontorsmöbler
 • BREEAM
 • M1 endast delvis

 

Ingår ej:

 • Amerikanska program såsom CDPH, BIFMA, Cradle-to-cradle, Greenguard
 • Dansk märkning, inomhusluftklimat
 • Alla lukt- och ammoniaktester

 

LEED version 4 godkänner Indoor Air Comfort GOLD-certifikat som direkt bevis för överensstämmelse med dess VOC-emissionskriterier.

BREEAM UK och BREEAM International godkänner både Indoor Air Comfort och Indoor Air Comfort GOLD-certifikaten som direkt bevis för överensstämmelse med dess VOC-emissionskriterier i den mån sådana existerar.

För ytterligare information kontakta

Beatrice Rantanen, Director, Environmental Health and Safety, Tel +358 468 768 144. beatrice.rantanen@paroc.com 

Maria Mehner, Communications and Marketing Manager Scandinavia, Tel +46 72 234 26 53 maria.mehner@paroc.com

Bilder för fri publicering kontakta

Åsa Eriksson, Marknadsförare Paroc AB, +46 500 46 90 77 asa.eriksson@paroc.com

Paroc är en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar. Under vår 80-åriga historia har vi byggt upp ett rykte för produkter med hög prestanda, teknisk expertis och hållbarhet hos småhusbyggare, arkitekter, entreprenörer, återförsäljare och industribyggare.
Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa.

Om oss

PAROC® står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och renovering, VVS-lösningar, industriapplikationer, marin och offshore lösningar samt undertak och andra akustikprodukter. Vårt varumärke bygger på 80 års erfarenhet av innovation, produktion och teknisk know-how. Vi tillverkar våra produkter i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland och levererar dem till kunderna i våra välkända rödvitrandiga paket. Paroc är en del av Owens Corning. För mer information, vänligen besök PAROC.SE.

Prenumerera

Media

Media